O společnosti

 Česká zoologická společnost

Pobočky a sekce

Členové České zoologické společnosti se většinou setkávají na schůzích v pobočkách (brněnská, pražská, jihočeská a severomoravská) nebo v odborných sekcích. V průběhu let se postupně utvořilo 12 sekcí. Některé sekce se osamostatnily a utvořily samostatné společnosti, jiné sekce ukončily činnost a zanikly. V současné době pracují velmi aktivně zoologové sdružení do dvou sekcí, a to sekce ichtyologické a sekce půdní zoologie. Tyto sekce pravidelně konají různé konference, semináře a pracovní setkání. 

Pobočky

1956 Brněnská pobočka, první předseda Sergej HRABĚ
1979 Pražská pobočka, první předseda Ivan HERÁŇ
1985 Jihočeská pobočka, první předseda Jan PROKOPIČ
1990 Severomoravská pobočka, první předseda Vítězslav BIČÍK

Sekce

1964 Protozoologická sekce, první předseda Otto JÍROVEC
1967 Ichtyologická sekce, první předseda Ota OLIVA
1968 Ornitological sekce, první předseda Karel HUDEC
1968 Teriologická sekce, první předseda Jaroslav PELIKÁN
1973 Herpetologická sekce, první předseda Evžen OPATRNÝ
1973 Evertebratologická sekce, první předseda Jaromír VOJTEK
1974 Sekce zoologických zahrad a muzeí, první předseda Ivan HERÁŇ
1976 Ekologická sekce, první předseda Jaroslav PELIKÁN
1979 Etologická sekce, první předseda Jiří GAISLER
1981 Sekce ochrany fauny, první předseda L. BRTEK
1984 Sekce půdní zoologie, první předseda Josef RUSEK
1990 Pedagogická sekce, první předseda Miroslav PAPÁČEK

Ichtyologická sekce

Ichtylogická sekce byla ustavena v rámci Slovenské zoologické společnosti v roce 1967. S výborem Československé zoologické společnosti bylo dohodnuto její celostátní působení.   Sekce od té doby sdružuje české i slovenské ichtyology. Původně měla své sídlo v Bratislavě. Prvním předsedou byl Ota OLIVA, tajemníkem Juraj HOLČÍK. V roce 1995 byla tato sekce včleněna do České zoologické společnosti. Ichtyologická sekce pořádá různé akce, semináře a konference. Více se o této sekci dozvíte v publikaci M. Skuhravé et al. (1997), str. 72-73, a na samostatné na stránce této sekce: http://ichtyologie.agrobiologie.cz/

Sekce půdní zoologie

Sekce půdní zoologie byla ustavena v rámci České zoologické společnosti v roce 1984 na návrh Josefa RUSKA, který se stal jejím předsedou, a tajemníkem Václav PIŽL. Činnost sekce je od té doby úzce propojena s činností a s pracovníky Ústavu půdní biologie AV ČR v Českých Budějovicích, který od roku 1992 v pravidelných dvouletých intervalech pořádá semináře věnované problematice půdní zoologie. Počínaje čtvrtým seminářem, pořádaným v roce 1997, jsou uveřejňovány publikace zahrnující přednesené příspěvky, a to pod názvem “Proceedings of the Central European Workshop on Soil Zoology”. Více se o této sekci dozvíte v publikaci M. Skuhravé et al. (1997), str. 79.
V roce 2011 se bude konat jedenáctý seminář s tematikou půdní zoologie v Českých Budějovicích. Více se o něm dozvíte na stránce:
http://upb.cas.cz/workshop/11th-central-european-workshop-soil-zoology/