O společnosti

Česká zoologická společnost

O společnosti

Česká zoologická společnost byla založena jako Československá zoologická společnost v Praze dne 7. března 1927 z iniciativy několika univerzitních profesorů, a to hlavně Františka VEJDOVSKÉHO, Jaromíra WENIGA, Karla ŠULCE a Jana ZAVŘELA. V prvním výboru Společnosti pracovalo 19 členů pod vedením Františka VEJDOVSKÉHO jako předsedy. Od té doby Společnost sdružovala a dodnes sdružuje hlavně odborníky zabývající se problematikou všech oborů zoologie, a to jak zoologie bezobratlých, tak i obratlovců. Úkolem Společnosti je pěstovat všechny obory zoologie, pořádat přednášky, kurzy, exkurze a sjezdy i vydávat odborné publikace, a to jak periodické, tak i neperiodické a tak přispívat k rozvoji zoologie.
Během svého trvání Společnost několikrát změnila své jméno:
Československá zoologická společnost (1927-1939)
Česká zoologická společnost (1939-1945)
Československá zoologická společnost (1945-1952)
Československá zoologická společnost při ČSAV (1952-1992)
Česká zoologická společnost (od 1993, po rozdělení Československa).
V současné době Společnost vydává mezinárodní časopis Acta Societatis Zoologicae Bohemicae, pro své členy uveřejňuje drobnou publikaci Informační zpravodaj, který vychází zpravidla jednou ročně, dále Zprávy České zoologické společnosti a další publikace z různých konferencí a seminářů. Knihovna České zoologické společnosti obsahuje unikátní fond 907 titulů zahraničních přírodovědeckých periodik z 69 států celého světa, které byly získány výměnou za časopis společnosti. Česká zoologická společnost sdružuje v současné době 220 členů (2016).

Českou zoologickou společnost řídí výbor zvolený 4.prosince 2015 pro období 2016 až 2019: 
Předseda:                             doc. RNDr. Václav Pižl, CSc.
Místopředsedové:             RNDr. Karej Tajovský, CSc. 
                                       RNDr. Ivan Hadrián Tuf, CSc.
Vědecký tajemník:            RNDr. Miroslav ŠVÁTORA, CSc.
Hospodářka:                       RNDr. Marcela SKUHRAVÁ, CSc.
Knihovník:                           RNDr. Vladimír VOHRALÍK, CSc.
Acta Soc. Zool. Bohem.   RNDr. David Král, Ph.D
Správce www stránky      RNDr. Ivan Hadrián Tuf, CSc.
Členové výboru:                doc. RNDr. Petr Benda, Ph.D.
                                                 doc. RNDr. Josef Chalupský, CSc.
                                                 doc. RNDr. Lucie Juřičková, Ph.D.
                                                 Mgr. Markéta Knitlová
                                                 prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc.
                                                 RNDr. Jiří Moravec, CSc.
                                                 prof. RNDr. Karel Pivnička, DrSc.
                                                 RNDr. Antonín Reiter, Ph.D.
                                                 Dr. Mgr. Jan Zukal, Ph.D.
Revizní komise:                   Mgr. Robert ČERNÝ Ph.D.
                                                 doc. Mgr. Lukáš KRATOCHVÍL, Ph.D.
                                                 RNDr. Irena Schneiderová, Ph.D.
Literatura:
OPATRNÝ E. & PETRUŠKA F. 1998: Dějiny české zoologie. Olomouc.
SKUHRAVÁ M. et al. 1997: Česká zoologická společnost. 70. výročí založení. Praha.
SKUHRAVÁ M. & PIŽL V. 2002: Česká zoologická společnost. Akademický bulletin 12: 4-6.
VINIKLÁŘ L. 1931: Vývoj české přírodovědy 1869-1929. Praha.