Kontakt

 České zoologická společnost

Kontakt

Adresa:
Česká zoologická společnost
Viničná 7
128 00 Praha 2

Předseda: Doc. RNDr. Václav Pižl, CSc., e-mail: pizl@upb.cas.cz

Knihovník: RNDr. Vladimír Vohralík, e-mail: vohralik@natur.cuni.cz

Výkonný redaktor
Acta Soc. Zool. Bohem.: RNDr. Marcela Skuhravá, CSc, e-mail: marcela.skuhrava@gmail.com