Publikace

Česká zoologická společnost

Acta Societatis Zoologicae Bohemicae

Acta Societatis Zoologicae Bohemicae (ASZB) je mezinárodní časopis, který vydává Česká zoologická společnost pod tímto názvem od roku 1993. Jsou v něm uveřejňovány původní vědecké práce z oblasti všeobecné, použité i systematické zoologie, biografie a knižní recenze. Členové České zoologické společnosti mají v uveřejňování přednost před ostatními. Předpokládá se, že rukopis nabídnutý k uveřejnění v tomto časopise nebyl již dříve a nebude ani současně publikován v žádném jiném časopise. Všechny články jsou v angličtině. Autoři taxonomických prací se musí řídit doporučeními v publikaci Mezinárodní pravidla zoologické nomenklatury, jejichž čtvrté vydání, účinné od 1. ledna 2000, vydala Česká společnost entomologická v roce 2003 v překladu Václava HOUŠI a Pavla ŠTYSE.
Acta Societatis Zoologicae Bohemicae je pokračováním časopisu Věstník Československé zoologické společnosti, který Společnost vydávala od roku 1934 a jehož název se v roce 1990 změnil na Acta Societatis Zoologicae Bohemoslovacae. Zpočátku byly příspěvky uveřejňovány v češtině s tituly a souhrny ve francouzštině nebo angličtině, později některé příspěvky v češtině, francouzštině, angličtině a němčině, od roku 1990 všechny příspěvky v angličtině. Všechny příspěvky recenzovány. Časopis je zahrnut do databází: Zoological Records, Biological Abstracts, CAB International a Cambridge Scientific Abstracts.

•    Redakční rada časopisu Acta Societatis Zoologicae Bohemicae:

Hlavní redaktor:     RNDr. David KRÁL, PhD
Výkonný redaktor:  RNDr. Marcela SKUHRAVÁ, CSc. 
                            (e-mail: marcela.skuhrava@gmail.com)
Členové redakční rady: Petr BENDA, Daniel FRYNTA, Keith M. HARRIS, Ivo HODEK, Alois HONĚK, Jan KUBEČKA, František MORAVEC, Jakub PROKOP, Ivan REHÁK, Josef RUSEK, Carl SMITH a Jiří VÁVRA

•    Instrukce pro autory (v angličtině)

Acta Societatis Zoologicae Bohemicae

Obsahy ročníků:

2019 - Volume 83 (1-4)

 • Benda P., Ševčík M., Bego F., Sachanowicz K., Spitzenberger F., Tájek P., Tájková P. & Uhrin M.: Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 15. The fauna of bats and bat ectoparasites of Albania with a catalogue of bats from the western Balkans in the collection of the National Museum, Prague. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 83: 1–238. PDF
 • Fisher D., Babická K., Fisherová J., Lerch Z., Mikátová B., Reiter A. & Rehák I.: Discovery of the Podarcis tauricus population in the Czech Republic (Squamata: Lacertidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 83: 239–254. PDF

2018 - Volume 82 (1-2)

 • Tajovský K., Skuhravá M. & Král D. (Volume Editors): Contributions to Soil Zoology in Central Europe VII. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 82: 1-8. PDF
 • Dolejš P. & Tuf I.H.: Catalogue of the woodlice (Isopoda: Oniscidea) in Miller’s collection in the Department of Zoology, National Museum, Prague. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 82: 9-16. PDF
 • Hálková B. & Mock A.: Upgrading knowledge on the Millipedes (Diplopoda) in Slovakia – a significant contribution of winter collections. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 82: 17-25. PDF
 • Háněl L.: A shift in the trophic structure of assemblages of soil nematodes in a Central European woodland – an indication of a forest maturing or climate warming? Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 82: 27-46. PDF
 • Háněl L.: A survey of assemblages of nematodes at different elevations in the Tatra Mountains (Slovakia) as a baseline for a soil transplantation experiment to simulate climate warming. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 82: 47-67. PDF
 • Horňák O., Machač O., Šarapatka B. & Tuf I.H.: Size of fragments of woodland in rural landscapes affects assemblages of ground dwelling invertebrates. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 82: 69-78. PDF
 • Kos A. & Kos I.: Clinopodes vesubiensis: New species of centipede (Chilopoda: Geophilomorpha: Geophilidae) from Slovenia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 82: 79-87. PDF
 • Kuralt Ž. & Kos I.: Open access data and species distribution modelling: A case study of Lithobius erythrocephalus (Chilopoda: Lithobiidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 82: 89-96. PDF
 • Novák J.: New data on the pseudoscorpion fauna of Hungary (Arachnida: Pseudoscorpiones). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 82: 97-107. PDF
 • Tajovský K., Pižl V. & Starý J.: In memory of professor RNDr. Jaroslav Smrž, CSc. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 82: 109-112. PDF

2018 - Volume 82 (3-4)

 • Ahmad M., Ali N., Skuhravá M.& Alnakkar R.: First record of Mycodiplosis coniophaga (Diptera: Cecidomyiidae) from Syria. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 82: 113–119. PDF
 • Frynta D., Sádlová J., Váchová H., Cepáková E. & Kuncová P.: First report on social behaviour of Apodemus hyrcanicus and A. witherbyi (Mammalia: Rodentia) from Iran. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 82: 121–130. PDF
 • Hillert O., Schönfeld J & Ziani S.: On taxonomic status of Onthophagus (Palaeonthophagus) macedonicus Mikšić, 1959 and of the subspecies of O. (P.) truchmenus Kolenati, 1846 (Coleoptera: Scarabaeidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 82: 131–149. PDF
 • Král D., Malý V. & Schneider J.: Descriptions of three new Enoplotrupes species from China and Himalaya (Coleoptera: Geotrupidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 82: 151–164. PDF
 • Novák V.: New Borbonalia species (Coleoptera: Tenebrionidae: Alleculinae) from China. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 82: 165–176. PDF
 • Shehab A.H., Amr Z.S. & Abu Baker M.A.: Rodents (Mammalia: Rodentia) of Southwestern Syria. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 82: 177–194. PDF
 • Skuhravá M. & Karimpour Y.: Additional information to the article: Skuhravá M. & Karimpour Y. 2017: Cephalaromyia capituli gen. nov. et sp. nov. (Diptera: Cecidomyiidae) causing galls in flower heads of Cephalaria microcephala (Caprifoliaceae) in Iran. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 82: 195. PDF
 • Marec F., Žďárek J. & Skuhravá M.: In memory of RNDr. Václav Skuhravý CSc. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 82: 197–200. PDF

2017 – Volume 81 (1-2)

 • Ahmim M. & Oubaziz: New data on the distribution of bats (Mammalia: Chiroptera) in Algeria. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 81: 17-30. - PDF
 • Holáňová-Zahradníčková V., Abramjan A., Palubčíková K., Rehák I. & Frynta D.: Discovering an Antillean Anolis (Squamata: Polychrotidae) with contrasting sexual dichromatism in otherwise sexually monomorphic „chamaeleotis“ group. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 81: 31-47. - PDF
 • Mirumian L. & Skuhravá M.: A new gall midge species Janetiella convolvuli sp. nov. (Diptera: Cecidomyiidae) causing galls on Convolvulus arvensis (Convolvulaceae) in Armenia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 81: 49-54. - PDF
 • Skuhravá M. & Karimpour Y.: Cephalaromyia capituli gen. nov. et sp. nov. (Diptera: Cecidomyiidae) causing galls in flower heads of Cephalaria microcephala (Caprifoliaceae) in Iran. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 81: 55-60. - PDF
 • Skuhravá M. & Pižl V.: Czech Zoological Society: The 90th anniversary of the foundation. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 81: 1-15. - PDF
 • Skuhravá M., Skuhravý V. & Kawtar Kettani: Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Morocco. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 81: 61-87. - PDF         

Anniversary

 • Honěk A. & Dixon A. F. G.: Ivo Hodek: 85th Birthday. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 81: 89-98.- PDF

2017 – Volume 81 (3-4)

 • Benda P., Nasher A. K., Van Damme K., Vallo P. & Reiter A.: Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 14. Bat fauna of the Socotra Archipelago, Yemen. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 81: 99-169. - PDF

2016 – Volume 80 (1) 

 • Tajovský K., Tuf I. H. & Skuhravá M. (Volume Editors): Proceedings of the 16th International Congress of Myriapodology, Olomouc, Czech Republic, 20–25 July 2014. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 80: 1-99. - PDF
 • Tuf I.H. & Tajovský K.: 16th International Congress of Myriapodology, Olomouc, Czech Republic, 20–25 July 2014. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 80: 5. 
 • Evsyukov A., Golovatch S. & Reip H.S.: The millipede genus Strongylosoma in the Caucasus (Diplopoda: Polydesmida, Paradoxosomatidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 80: 7-16. - PDF
 • Kania G., Kowalski R. & Pietraś R.: Defensive secretions in millipede species of the order Julida (Diplopoda). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 80: 17-20. - PDF
 • Lewis J.G.E.: On the consistency of some taxonomic characters in the Scolopendromorpha and comments on the scolopoc¬ryptopid subfamily Kethopinae (Myriapoda: Chilopoda). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 80: 21-31. - PDF
 • Tajovský K. & Tuf I.H.: An annotated checklist of the millipedes (Diplopoda) recorded in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 80: 33-37. - PDF
 • Tuf I.H., Čmielová L. & Šipoš J.: Conglobation as a defensive behaviour of pill millipedes (Diplopoda: Glomerida). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 80: 39-44. - PDF
 • Tuf I.H. & Tajovský K.: An annotated checklist of the centipedes (Chilopoda) recorded in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 80: 45-50. - PDF
 • Voigtländer K., Decker P., Burkhardt U. & Spelda J.: The present knowledge of the Symphyla and Pauropoda (Myriapoda) in Germany – an annotated checklist. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 80: 51-85. - PDF
 • Zenkova I.V.: Myriapods (Myriapoda) occurring on plains and in mountain ecosystems on the Kola Peninsula (Russia). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 80: 87-99. – PDF

2016 – Volume 80 (2-3)

 • Hromádka L.: Four new Philonthina species (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina) from the Afrotropical region. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 80: 101-107. - PDF
 • Nassirkhani M.: Some notes on Geogarypus harveyi (Pseudoscorpiones: Geogarypidae) from Iran. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 80: 109-115. - PDF
 • Novák V.: Mycetocharina (Alleculopsis) gafsaica sp. nov. (Coleoptera: Tenebrionidae: Alleculinae) from Tunisia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 80: 117-121. - PDF
 • Novák V.: Allecula olexai sp. nov. (Coleoptera: Tenebrionidae: Alleculinae) from Abkhazia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 80: 123-126. - PDF
 • Skuhravá M. & Skuhravý V.: Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Greece – summary of investigations of 1994–2010 and zoogeographical analysis. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 80: 127-163. - PDF
 • Skuhravá M. & Skuhravý V.: Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of south-western Turkey. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 80: 165-195. - PDF
 • Skuhravá M.: Checklist of gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Turkey. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 80: 197-199. - PDF

Errata 

 • Mock A., Šašková T., Raschmanová N., Jászay T., Ľuptáčik P., Rendoš M., Tajovský K. & Jászayová A. 2015: An introductory study of subterranean communities of invertebrates in forested talus habitats in southern Slovakia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 80: 201- 206. - PDF

2016 – Volume 80 (4)

 • Benda P., Abi Said M.R., Bou Jaoude I., Karanouh R., Lučan R.K., Sadek R., Ševčík M., Uhrin M. & Horáček I.: Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 13. Review of distribution and ectoparasites of bats in Lebanon. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 80: 207-316. - PDF
 • Moravec J., Arista Tuanama I., Gagliardi Urrutia G. & Gvoždík V.: Amphibians and reptiles recorded in the Conservation Area Imiría in the Ucayali region in Peru. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 80: 317-341. – PDF

2015 – Volume 79 (1+2)

 • Hodek I. & Dixon A. (Volume editors): Alois Honěk: 70th Birthday. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 1 – 10. - PDF
 • Awad M., Kalushkov P., Karabüyük F. & Nedvěd O.: Non-random mating activity of colour morphs of ladybird Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 11 - 17. - PDF
 • Brown P. M. J. & Roy H. E.: Reflections on the long-term assessment of ladybird (Coleoptera: Coccinellidae) populations in the Czech Republic and the United Kingdom. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 19 – 27. - PDF
 • Ceryngier P: Ecology of dormancy in ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 29 – 44. - PDF
 • Dixon A. F. G.: Pace of life of insect natural enemies. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 45 – 50. - PDF
 • van Emden H. F.: Tales of the unexpected: research discoveries that occurred by accident. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 51 – 64. - PDF
 • Evans E. W: Rapid but limited aggregation of ladybird beetles (Coleoptera: Coccinellidae) in response to sugar availability in the field. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 65 – 71. - PDF
 • Hemptinne J.-L. & Magro A.: Role of larval tracks in reducing competition between aphid predators and the consequences for biological control. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 73 – 82. - PDF
 • Lucas É. & Maisonhaute J.-É.: Differential responses of granivorous, omnivorous and carnivorous species of ground beetles (Coleoptera: Carabidae) to local and landscape characteristics in a Canadian landscape. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 83 – 94. - PDF
 • Martinková Z., Skuhrovec J., Barták M., Bezděk J., Bogusch P., Hadrava J., Hájek J., Jan šta P., Jelínek J., Kubáň V. & Štys P.: Role of host plant in determining the insect community associated with the flowers of dicotyledoneous herbaceous plants. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 95 – 104. - PDF
 • Obrycki J. J., Tauber M. T. & Tauber C. A.: Thermal requirements for development of predatory insects: Contributions of Alois Honěk, including data on three Nearctic species. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 105 – 111. - PDF
 • Osawa N., Kagam i N., Noriyuki S. & Tuno N.: Size-related non-random mating in a natural population of the ladybird beetle Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 113 – 119. - PDF
 • Saska P.: Seed requirements and consumption of Amara montivaga, a granivorous carabid (Coleoptera: Carabidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 121 – 125. - PDF
 • Sloggett J. J.: The habitat niches of aphidophagous ladybirds: Alois Honěk’s 1985 paper*, its role in understanding ladybird habitat preferences and its messages for today. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 127 – 135. - PDF
 • Vaneckova H., Hodek I. & Hodkova M.: Can the intensity of diapause be expressed in terms of metabolic rate? Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 137 – 148. - PDF
 • Vinogradova E. B. & Reznik S. Ya.: Influence of constant and changing temperatures on the larval development of Calliphora vicina (Diptera: Calliphoridae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 149 – 154. - PDF

2015 – Volume 79 (3) 

 • Tajovský K., Skuhravá M. & Král D. (Volume Editors): Contributions to Soil Zoology in Central Europe VI. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 155-266. - PDF
 • Čuchta P. & Starý J.: Preliminary results of a study on the soil mesofauna in disturbed spruce forest stands near Čertovo and Plešné Lakes in the Bohemian Forest (Czech Republic). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 161-167. - PDF
 • Decker P., Voigtländer K. & Reip H.S.: On distribution patterns of very rare Chilopoda and Diplopoda in Germany. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 169-181. - PDF
 • Douda O., Zouhar M. & Renčo M.: Variability in D2/D3 segment sequences of several populations and pathotypes of the Potato Cyst Nematode (Globodera rostochiensis, G. pallida) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 183-191. - PDF
 • Galli L., Bonacchi A., Capurro M., Conti I., Crovetto F., Ferrari C., Conti F. D. & Menta C.: Assessment of the impact of trampling on soil Arthropoda in a Mediterranean habitat. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 193-198. - PDF
 • Háněl L.: Free-living nematodes (Nematoda) of the Rokytská Slať and the Chalupská Slať peat bogs in the Bohemian Forest (Czech Republic). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 199-213. - PDF
 • Háněl L.: Soil nematodes (Nematoda) in the Voděradské bučiny National Nature Reserve (Czech Republic) – an overal characterization of the fauna. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 215-234. - PDF
 • Klonowski B., Rössler A., Gu X., Krawczynski R. & Wiegleb G.: Influence of a badger carcass on soil chemistry and Collembola. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 235-241. - PDF
 • Mock A., Šašková T., Raschmanová N., Jászay T., Ľuptáčik P., Rendoš M., Tajovský K. & Jászayová A.: An introductory study of subterranean communities of invertebrates in forested talus habitats in southern Slovakia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 243-256. - PDF
 • Pejčochová V. & Kobetičová K.: Multispecies soil toxicity test. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 257-259. - PDF
 • Tuf I. H., Chmelík V., Machač O., Šarapatka B. & Čáp L.: Effect of water erosion on surface-dwelling invertebrates. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 261-266. - PDF

2015 – Volume 79 (4)

 • Benda P. & Gaisler J.: Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 12. Bat fauna of Afghanistan: revision of distribution and taxonomy. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 79: 267-458. - PDF 

2014 – Volume 78 (1+2)

 • Benda P., Spitzenberger F., Hanák V., Andreas M., Reiter A., Ševčík M., Šmíd J. & Uhrin M.: Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 11. On the bat fauna of Libya II. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 78: 1-162. - PDF

2014 – Volume 78 (3+4) 

 • Dellacasa G., Král D., Dellacasa M. & Bordat P.: New genus Odontacrossus for Aphodius (Acrossus) obenbergeri, A. (A.) pseudoobenbergeri and A. (Paulianellus) trisuliensis (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 78: 163-170. - PDF
 • Hromádka L.: Revision of the Afrotropical species of the Gabrius burgeoni species group (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 78: 171-193. - PDF
 • Hromádka L.: Revision of the Afrotropical species of the Gabrius chapmani species group (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 78: 195-211. - PDF
 • Král D., Malý V. & Schneider J.: Odontotrypes (Odontotrypes) hubeicus sp. nov. (Coleoptera: Geotrupidae) from Hubei, China. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 78: 213-217. - PDF
 • Nassirkhani M. & Vafai R. S.: Two new records of the genus Dactylochelifer  (Pseudoscorpiones: Cheliferidae) from Iran. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 78: 219-227. - PDF
 • Neal J. W. & Prchalová M.: Threadfin shad Dorosoma petenense density and biomass of four Puerto Rico reservoirs - seasonal differences and comparison among temperate and tropical reservoirs. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 78: 229-240. - PDF
 • Skuhravá M., Skuhravý V. & Elsayed A. K.: Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Egypt - annotated list and zoogeographical analysis. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 78: 241-268. - PDF
 • Skuhravá M., Karimpour Y., Sadeghi H., Gol A. & Joghataie M.: Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Iran: annotated list and zoogeographical analysis. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 78: 269-301. – PDF

Obituary

 • Zapletal T., Mocek B. & Švátora M.: In memoriam of RNDr. Karel Lohniský, Ph.D. (1935-2014). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 78: 303-306. – PDF

Book review

 • Vávra J.: Hausmann K. & Radek R. (eds.) 2014: Cilia and Flagella. Ciliates and Flagellates, Ultrastructure and Cell Biology, Function and Systematics, Symbiosis and Biodiversity. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 78: 212. - PDF

2013 – Volume 77 (1-4) 

 • Daněk T. & Kalous L.: Spy elimination: note on expulsion of telemetry transmitter from the body of juvenile Silurus glanis (Siluriformes: Siluridae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 7-10. - PDF
 • Háněl L.: Distribution of trophic groups of soil nematodes (Nematoda) and soil food web condition in inverse gorges in the České Švýcarsko National Park (Czech Republic). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 87-101. - PDF
 • Háněl L.: Fauna of soil nematodes (Nematoda) in coal post-mining sites in Illinois, USA. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 103-112. - PDF
 • Hillert O. & Král D.: Description of two new Ceratophyus (Coleoptera: Geotrupidae) species from the Mediterranean region along with annotated checklist of the genus. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 173-186. - PDF
 • Hromádka L.: Revision of the Afrotropical species of the Philonthus maculipennis species group (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 187-202. - PDF
 • Hromádka L.: Revision of Afrotropical species of the Philonthus rudipennis species group (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 203-252. - PDF
 • Chalupa P., Vítek T., Hadašová L. & Spurný P.: Simple method of categorizing salmonid fisheries using management data. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 11-20. - PDF
 • Jawad L. & Al-Mamry J.: The feasibility of using eye lens diameter and eye weight as an indicator of the age of Pentaprion longimanus (Pisces: Gerreidae) collected along the coast close to Muscat on the Sea of Oman. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 21-25. - PDF
 • Kalous L., Musil J., Petrtýl M., Vajglová T., Romočuský Š. & Bušta L.: The danger in the anglers’ bucket: qualitative and quantitative insight into bait fish market in Prague (Czech Republic). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 27-35. - PDF
 • Kubečka J., Prchalová M., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Hladík M., Hohausová E., Jůza T., Ketelaars H. A. M., Kratochvíl M., Peterka J., Vašek M. & Wagenvoort A. J.: Fish (Osteichthyes) in Biesbosch storage reservoirs (the Netherlands): a method for assessing complex stocks of fish. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 37-54. - PDF
 • Kubečka J., Soukalová K. & Skuhravá M. (Volume Editors): Contributions from the XIIIth Czech Ichthyological Conference held in Červená nad Vltavou (Czech Republic) 24–26 October 2012. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 1-6. - PDF
 • Lusk S. & Pivnička K.: Did the management of the recreational fishery, water quality and flow of water modify the assemblage of fish in the lower part of the River Rokytná (Czech Republic) over the period 1968–2006? Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 55-66. - PDF
 • Marx M. T. & Eisenbeis G.: Collembolan communities show distinct edge-effects in a fragmented hardwood floodplain ecotone. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 113-120. - PDF
 • Mencl L., Rakovič M. & Král D.: Description of a new Sinaphodius species from Laos along with a checklist of the genus (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae: Aphodiini). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 253-264. - PDF
 • Novák V.: Megischina renei sp. nov. (Coleoptera: Tenebrionidae: Alleculinae) from Rhodes, Greece. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 265-270. - PDF
 • Patoka J., Petrtýl M. & Kalous L.: Growth of juvenile red swamp crayfish (Procambarus clarkii) (Decapoda: Cambaridae) reared in groups consisting of either sibling and non sibling individuals. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 67-71. - PDF
 • Rylková K. & Kalous L.: Genetic diversity in the genus Carassius (Teleostei: Cyprinidae) in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 73-79. - PDF
 • Rzeszowski K. & Sterzynska M.: Geostatistical modelling of the abundance of soil Collembola in an air-polluted urbanized area in Warsaw (Poland). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 121-128. - PDF
 • Skuhravá M., Skuhravý V. & Buhr H. J.: Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Georgia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 271-309. - PDF
 • Smrž J.: Methods of studying the feeding habits of saprophagous mites living in soil. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 129-143. - PDF
 • Šustr V., Tajovský K., Semanová S., Chroňáková A. & Šimek M.: The giant African millipede, Archispirostreptus gigas (Diplopoda: Spirostreptida), a model species for ecophysiological studies. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 145-158. - PDF
 • Tajovský K., Skuhravá M. & Král D. (Volume Editors): Contributions to Soil Zoology in Central Europe V. Proceedings of the 11th Central European Workshop on Soil Zoology held in České Budějovice, Czech Republic 11–14 April 2011. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 81-86. - PDF
 • Tuf I. H., Hora P., Mačát Z., Machač O., Rendoš M., Trnka F. & Vokálová A.: Suitability of nail polish for marking the common rough woodlouse, Porcellio scaber (Oniscidea). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 159-163. - PDF
 • Zamec R.: Soil astigmatine (Acari: Astigmatina) mites from birds' nests in Slovakia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 165-172. - PDF

Anniversary

 • Skuhravá M. & Skuhravý V.: Keith Murray Harris: 80th Birthday. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 311-316. - PDF

Obituary

 • Hensel K.: On the memory of Professor Eugeniusz K. Balon (1930-2013). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 317-334. - PDF
 • Pyšek P.: The journey is the reward: Life and work of Vojtěch Jarošík (1958-2013). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 77: 335-345. - PDF

2012 - Volume 76 (1-4)

 • Benda P., Faizolâhi K., Andreas M., Obuch J., Reiter A., Ševčík M., Uhrin M., Vallo P. & Ashrafi S.: Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 10. Bat fauna of Iran. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 76 (3-4): 163-582. - PDF 
 • Hillert O., Král D. & Schneider J.: Synopsis of the Iberian Chelotrupes species (Coleoptera: Geotrupidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 76 (1–2): 1–44. – PDF
 • Holáňová V., Rehák I. & Frynta D.: Anolis sierramaestrae sp. nov. (Squamata: Polychrotidae) of the “chamaeleolis” species group from Eastern Cuba. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 76 (1–2): 45–52.- PDF
 • Hromádka L.: Revision of the Philonthus discoideus – P. xanthoraphis species group (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina).  Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 76 (1–2): 45–52. – PDF
 • Skuhravá M. & Skuhravý V.: Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae: Cecidomyiinae) of Norway. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 76 (1–2): 85–125. – PDF
 • Stefen C.: Craniometric study of Felis silvestris (Mammalia: Carnivora) in Germany – are there differences between populations or in time? Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 76 (1–2): 127–162. – PDF

 2011 - Volume 75 (1-4)

 • Benda, Hanák, Červený: Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 9. Bats from Transcaucasia and West Turkestan in collection of the National Museum, Prague. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 75 (159-222). - PDF
 • Bičík, Láska: Comparison of the importance of aphid predators and parasitoids based on field samples. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 75 (1-6). - PDF
 • Böhme, Moravec: Conservation genetics of Lacerta viridis populations in the Czech Republic (Reptilia: Lacertidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 75 (7-21). - PDF
 • Jablonski: Reptiles and amphibians of Albania with new records and notes on occurrence and distribution. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 75 (223-238). - PDF
 • Hrbáček J. & Albertová O.: The variation in the lengths of two co-occurring Daphnia species (Crustacea) in the Hubenov Reservoir in years when the chlorophyll-phosphorus ratio was low.  Acta Societatis Zoologicae Bohemicae75: 23-35. - PDF
 • Hromádka L.: Revision of Afrotropical species of the Philonthus cupreonitens species group (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae75: 37- 66. - PDF
 • Lučan R. K. & Hanák V.: Population ecology of Myotis daubentonii (Mammalia: Chiroptera) in the South Bohemia: summary of two long-term studies: 1968–1984 and 1999–2009. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae75: 67-85. - PDF
 • Malagaris P.: Biology and ecology of Asphondylia coridothymi (Diptera: Cecidomyiidae) inducing galls on Coridothymus capitatus on the island Samos, Greece. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae75: 239-251. - PDF
 • Mirumian L.: Phytophagous gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Armenia. 87-105. - PDF
 • Mlíkovský J.: Birds collected during the Lepecki Expedition to northern Madagascar in 1937–1938. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae75: 107-112. - PDF
 • Skuhravá M.: A new gall midge species Asphondylia coridothymi sp. nov. (Diptera: Cecidomyiidae) causing galls on Coridothymus capitatus (Lamiaceae) in Greece. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae75: 253-263. PDF
 • Skuhravá M.: A new genus and eight new species of gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) from Greece. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae75: 265-295. - PDF
 • Skuhravá M. , Grosskopf G., Schaffner U. & Turanli F.: A new gall midge species Janetiella potentillogemmae sp. nov. (Diptera: Cecidomyiidae), causing galls on Potentilla recta (Rosaceae) in western Turkey, a candidate for biological weed control. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae75: 297- 306. - PDF
 • Skuhravá M. & Skuhravý V.: Gall midges (Diptrera: Cecidomyiidae) of three Greek islands: Lefkada, Rhodos and Zakynthos. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae75: 113-132. - PDF
 • Šorf M., Brandl Z.: Subterranean populations of cyclopoid copepods (Copepoda: Cyclopoida) collected at a historical mining area in Central Bohemia (Czech Republic). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 75: 307-310. - PDF

Book review

 • Skuhravá M.: Kudela V. & Braunová M. and collective (eds.) 2007: Česko-anglická rostlinolékařská terminologie. Czech-English Plant Health Terminology. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 75: 22. - PDF

Obituary

 • Kořínek V. & P. Blažka P.: In memoriam of Doc. RNDr. Jaroslav Hrbáček, DrSc. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae75: 133-138. - PDF
 • Skuhravý V.: In memoriam of Doc. RNDr. Ivan Hrdý, DrSc. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae75: 139-148. - PDF
 • Skuhravý V.: In memoriam of RNDr. Karel Novák, CSc. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae75: 149-150. - PDF
 • Švátora M., Pekárik L. & Koščo J.: In memoriam of Juraj Holčík. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae75: 311-321. - PDF
 • Švátora M., Pivnička K. & Tričkova T.: In memoriam of Professor Dr. Mladen Živkov, DrSc. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae75: 151- 158. - PDF 

2010 – Volume 74 (1-4) 

 • Benda P., Lučan R. K., Obuch J., Reiter A., Andreas M., Bačkor P., Bohnenstengel T., Eid E. K., Ševčík M., Vallo P. & Amr Z. S.: Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 8. Bats of Jordan: fauna, ecology, echolocation, ectoparasites. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 185-353. - PDF  
 • Contributions to Soil Zoology in Central Europe IV. Proceedings of the Central European Workshop on Soil Zoology held in České Budějovice, Czech Republik, 21-24 April 2009. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74:1-183. - PDF                                        
 • Čermák V., Gaar V. & Široká K.: Vertical distribution of free living and plant parasitic nematodes inhabiting hop gardens in Moravia (Czech Republic). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74:13-19.
 • Čuchta P., Kováč Ľ. & Miklisová D.: Abundance of ten common Collembola species in spruce forests in the High Tatra Mts. (Slovakia) three years after windthrow. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 21-29.
 • Dammer J., Weyda F., Jakubek J., Pospisil P., Skrabal P., Sopko V. & Vavrik D.: Use of microradiography combined with Medipix2 detectors in soil Zoology. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 31-37.
 • Háněl L.: A preliminary survey of soil nematodes (Nematoda) in inverse gorges of the České Švýcarsko National Park (Czech Republic). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 39-48.
 • Háněl L.: Effect of earthworms (Annelida: Lumbricidae) on the taxonomic composition of Nematoda assemblages in post-mining clays in the Czech Republic – a microcosm experiment. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 49-54.
 • Jeffery S. & Gardi C.: Soil biodiversity under threat – a review. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 7-12.
 • Kaczmarek S., Marquardt T., Faleńczyk-Koziróg K. & Marcysiak K.: Dynamics of soil mite (Acari) populations in a seasonally flooded meadow on a bank of the Vistula river (Poland), with particular reference to Gamasida. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 55-61.
 • Kaczmarek S., Faleńczyk-Koziróg K., Marquardt T. & Chudaś M.: Contribution to the succession of soil mite (Acari) communities in a scots pine forest in Northern Poland, with particular reference to Gamasida. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 63-68.
 • Koubová A., Knapp B. A., Insam H., Pižl V. & Elhottová D.: The effect of passage through the gut of earthworms (Annelida: Lumbricidae) on the diversity of archaea and bacteria. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 69-74.
 • Marx M. T. , Wild A. K. & Eisenbeis G.: Effect of flood and drought on epedaphic communities of springtails (Collembola) in floodplain forests in South-Western Germany. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 75-83.
 • Mikula J., Laška V., Šarapatka B., Tufová J. & Tuf I. H.: Soil invertebrates in conventional and organically farmed fields of winter wheat and winter oilseed rape in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 85-89.
 • Raspotnig G. & Matischek T.:Anti-wetting strategies of soil-dwelling Oribatida (Acari). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 91-96.
 • Schaider M. G., Komposch Ch., Stabentheiner E. & Raspotnig G.: Preliminary studies on the morphology of the scent glands of soil-dwelling harvestmen (Arachnida: Opiliones). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74:97-101.
 • Schlaghamerský J.: The small annelids (Annelida: Enchytraeidae, Rhyacodrilinae, Aeolosomatidae) in soils of three forests in the White Carpathians (Czech Republic). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 103-115.
 • Schrott M., Wagner A. O., Seeber J., Meyer E., Insam H. & Knapp B. A.: Molecular and cultivation-dependent analyses of the gut microbiota of Cylindroiulus fulviceps (Diplopoda: Julidae) and Lumbricus rubellus (Annelida: Lumbricidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 117-122.
 • Šimek M. & Pižl V.: The potential of endogeic earthworms (Oligochaeta: Lumbricidae) to increase the accumulation of CO2 in soil. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 123-128.
 • Slezák V., Hora P. & Tuf I. H.: Effect of pitfall-trapping on the abundance of epigeic macrofauna  – preliminary results. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 129-133.
 • Smykla J., Porazinska D. L., Iakovenko N., Janko K., Weiner W. M., Niedbała W. & Drewnik M.: Studies on Antarctic soil invertebrates: Preliminary data on rotifers (Rotatoria), with notes on other taxa from Edmonson Point (Northern Victoria Land, Continental Antarctic). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 135-140.
 • Schlaghamerský J., Khodabocus J. B. & Pižl V.: Erratum. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 181-182.
 • Tajovský K., Pižl V. & Skuhravá M.: Proceedings of the 10th Central European Workshop on Soil Zoology held in České Budějovice, Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 1-4.
 • Urbanovičová V., Kováč Ľ. & Miklisová D.: Epigeic arthropod communities of spruce forest stands in the High Tatra Mts. (Slovakia) with special reference to Collembola – first year after windthrow. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 141-152.
 • Wiezik M., Wieziková A. & Svitok M.: Effects of secondary succession in abandoned grassland on the activity of ground-foraging ant assemblages (Hymenoptera: Formicidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 153-160.
 • Wild A. K., Eisenbeis G. & Marx M. T.: Reactions of Collembola to short-term and prolonged artificial flooding in South-Western Germany. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae74: 161-168.
 • Wytwer J., Pižl V., Sterzyńska M. & Tajovský K.: Distribution of soil saprophagous macrofauna along a zonal gradient in the Biebrza River floodplain (Poland). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 74: 169-179.  

2009 – Volume 73 (1-4)                

 • Borovec R. & Pelletier J.: Revision of the genus Foucartia, Jacquelin du Val 1855 (Coleoptera: Curculionidae: Entiminae: Sciaphilini). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 73: 1-26. - PDF
 • Hromádka L.: Revision of Afrotropical species of the Philonthus aemulus species group (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 73: 27-51. - PDF
 • Hromádka L.: Revision of Afrotropical species of the Philonthus marginipennis species group (Coleoptera: Staphylinidae: Philonthina). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 73: 53-64. - PDF
 • Skuhravá M. & Skuhravý V.: Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Calabria, southern Italy). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 73: 65-76. - PDF
 • Skuhravá M. & Skuhravý V.: Species richness of gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) in Europe (West Papaearctic): biogeography and coevolution with host plants. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 73: 87-156. - PDF
 • Yefremova Z. A. & Yegorenkova E. N.: Taxonomic notes on the Oomyzus sempronius species group (Hymenoptera: Eulophidae, Tetrastichinae), with description of new species. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 73: 77-86. - PDF 

2008 – Volume 72 (1-4)                    

 • Benda P., Dietz Ch., Andreas M., Hotový J., Lučan R. K., Maltby A., Meakin K., Truscott J. & Vallo P.: Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean and Middle East. Part 6. Bats of Sinai (Egypt) with some taxonomic, ecological and echolocation data on that fauna. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 72: 1- 103. - PDF
 • Benda P., Georgiakakis P., Dietz Ch., Hanák V., Galanaki K., Markantonatou V., Chudárková A., Hulva P. & Horáček I.:Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Mediterranean and Middle East. Part 7. The bat fauna of Crete, Greece. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 72: 105-190. - PDF
 • Roháček J. &  Barber K. N.: New reduced-winged species of Mumetopia, with analysis of this genus, Chamaebosca and allied genera (Diptera: Anthomyzidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 72: 191-215. - PDF
 • Schäller G. &  Köhler G.: Industrial albinism in females of a webspider, Neottiura bimaculata (Araneae: Theridiidae) – insights from a long-term field study, 1981-2006. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 72: 217-226. - PDF
 • Skuhravá M. & Skuhravý V.: Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of the Olympos Mountains (northern Greece). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 72: 227-244. - PDF

2007 – Volume 71 (1) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 1-67. - PDF               

 • Hromádka L. & Schillhammer H.: Mentophilonthus davidkrali sp. nov. from Napal and India (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 1-6. 
 • Lohaj  R. & Mlejnek R.: Two new species of Laemostenus (Antisphodrus) (Coleoptera: Carabidae) from Turkey and Syria. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 7-14. 
 • Prokop J. & Nel A.: New fossil record Gerridae (Heteroptera: Gerromorpha) from the Early Oligocene diatomite in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 15-19. Růžička J. & Perreau M.: Morphological variation and distribution of Colon (Myloechus) koghiense (Coleoptera: Leiodidae) from the New Caledonia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 21-24. 
 • Šanda R. & Slavík O.: New record of the Blue bream (Abramis ballerus) in the Elbe River in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 25-26. 
 • Simova-Tošič D., Skuhravá M. & Skuhravý V.: Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Bosnia and Hercegovina. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 27-43. 
 • Simova-Tošič D., Skuhravá M., Skuhravý V. & Postolovski M.: Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Macedonia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 45-60.
 • Žďárková E. & Pekár S.: Is Lepidoglyphus pilosus a true species or a form of L. destructor (Acari: Glycyphagidae)? Morphometrical analysis. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 61-66. 

2007 - Volume 71 (2) 

 • Benda P., Hanák V., Horáček I., Hulva P., Lučan R. & Ruedi M.: Bats (Mammalia:  Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 5. Bat fauna of Cyprus: review of records with confirmation of six species new for the island and description of a new subspecies. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 71-130. – PDF 

2007 - Volume 71 (3-4) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 151-212. - PDF

 • Hlaváč P., Bekchiev R., Růžička J. & Lackner T.: Contribution to the knowledge of myrmecophilous beetles (Coleoptera) of Bulgaria. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71:131-136. 
 • Kovařík F.: Leiurus nasheri sp. nov. from Yemen (Scorpiones, Buthidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 137-141.
 • Simova-Tošič D., Skuhravá M. & Smiljanič D.: Contarinia lini sp. nov. (Diptera: Cecidomyiidae), a new gall midge species galling flower buds of Linum austriacum (Linaceae) in Serbia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 143-150. 
 • Háva J., Prokop J. & Herrmann A: New fossil dermestid beetles (Coleoptera: Dermestidae) from the Baltic amber. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 151-157. 
 • Kovář R. & Brabec M.: Demography of Bufo bufo (Amphibia: Anura) in the Strnady breeding pond, Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 159-172. 
 • Kovář R. & Brabec M.: Reproduction strategy of Bufo bufo (Amphibia: Anura) in the Strnady breeding pond, Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 173-192. 
 • Mlíkovský J.: Middle Pleistocene birds from Petralona K-23, Greece. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 193-195. 
 • Musilova R., Zavadil V. & Kotlík P.: Isolated populations of the Zamenis longissimus (Reptilia: Squamata) above the northern limit of the continuous range in Europe: origin and conservation status. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 197-208. 

Obituary

 • Skuhravý V.: In Memoriam: Professor Karel Hůrka. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 67-70. 

Anniversary

 • Harris K. M.: Václav Skuhravý: 80th Birthday. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 71: 209-212.  

2006 Volume 70 (1-4)

 • Benda P., Andreas M., Kock D., Lučan R., Munclinger P., Nová P., Obuch J., Ochman K., Reiter A., Uhrin M. & Weinfurtova D.: Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 4. Bat fauna of Syria: distribution, systematics, ecology. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 70: 1-329. – PDF

Book review

 • Mickoleit G.: Phylogenetische Systematik der Wirbeltiere. München: Verlag Dr. Friedrich Pfeil, 2004. 671 pp., 675 Figs. – By I. Horáček. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 70: 331-332.

2005 – Volume 69 (1-2) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 1-276. - PDF

 • Noyes J. S.: In celebration of the 80th birthday of Zdeněk Bouček, father of modern Chalcidoidea systematics. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 1-10.
 • Askew R. R. & Shaw M. R.: Observations on the biology of Baryscapus (Hymenoptera: Eulophidae: Tetrastichinae) with description of a new koinobiont hyperparasitoid with delayed development. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 11-15. 
 • Austin A. D. & Iqbal M.: Cyphacolus bouceki sp. nov. (Hymenoptera: Scelionidae) from Australia with a discussion of generic relationships within the Baeini. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 17-23.
 • Baur H.: A review of the Eulophidae and Pteromalidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) of Greenland. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 23-34.
 • Burks R. A.: The pteromalid genus Collentis (Hymenoptera: Pteromalidae) newly reported from the Palaearctic Region. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 35-36.
 • Compton S. G., Ellenwood M. D. F., Low R. & Watson J.: Dispersal of fig wasps (Hymenoptera: Chalcidoidea) across primary and logged rainforest in Sabah (Malaysia). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 37-48.
 • Darling D. C. & Cardinal S.: The world species-group of Leucospis (Hymenoptera: Leucospidae) – thirty years later. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 49-64.
 • Delvare G.: A revision of the West-Palearctic Podagrion (Hymenoptera: Torymidae), with the description of Podagrion bouceki sp. nov. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 65-88.
 • Gibson G. A. P.: The species of Zaischnopsis of America north of Mexico, with a checklist of described world species (Hymenoptera: Eupelmidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 89-112.
 • Grissell E. E.: A new species of Torymoides (Hymenoptera: Torymidae), with an overview of Nearctic species. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 113-118.
 • Guerrieri E. & Noyes J. S.: Zdenekiella deon gen. nov. et sp. nov. (Hymenoptera: Chalcidoidea, Encyrtidae), egg parasitoid of Phonapate frontalis (Fåhraeus) (Coleoptera: Bostrichidae) from Libya. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 119-122.
 • Gumovsky A.: Observations on foraging and mating behaviour of Euderomphale chelidonii (Hymenoptera: Eulophidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 123-130.
 • Hansson C.: Klyngon, gen. nov. (Hymenoptera: Eulophidae) with two new species from Costa Rica. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 131-136.
 • Heraty J. M.: A revision of the genus Isomerala (Hymenoptera: Eucharitidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 137-145.
 • Heydon S. L. & Hanson P. E.: A first review of the Coelocybinae of the New World (Hymenoptera: Pteromalidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 147-166.
 • Huber J. T.: The gender and derivation of genus-group names in Mymaridae and Mymarommatidae (Hymenoptera). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 167-183.
 • Kim I.-K. & La Salle J.: Boucekelimini trib. nov., with genera Boucekelimus gen. nov. and Tatiana gen. nov. (Hymenoptera: Eulophidae) from Western Australia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 185-192.
 • La Salle J.: Zebe cornutus gen. et sp. nov., a new Pireninae (Hymenoptera: Pteromalidae) with 4-segmented tarsi and a mesoscutal horn. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 193-197.
 • Narendran T. C.: Boucekiola malabarica gen. nov. et sp. nov. (Hymenoptera: Chalcidoidea: Eulophidae) from India. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 199-202.
 • Noyes J. S.: In celebration of the 80th birthday of Zdeněk Bouček: Father of modern Chalcidoidea systematics. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 1-10.
 • Noyes J. S. & Fallahzadeh M.: Psyllaephagus zdeneki sp. nov. (Hymenoptera: Encyrtidae) from Iran, a parasitoid of Euphyllura pakistanica (Hemiptera: Psyllidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 203-208.
 • Noyes J. S. & Lozada P. W.: Metaphycus zdeneki sp. nov. (Hymenoptera: Encyrtidae) from Peru, a parasitoid of Bakerius sp. (Hemiptera: Aleyrodidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 209-214.
 • Pedata P. A. & Garonna A. P.: Pteroptrix bouceki sp. nov. (Hymenoptera: Chalcidoidea: Aphelinidae) from Italy. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 215-218.
 • Reina P. & La Salle J.: Revision of the genus Perthiola (Hymenoptera: Eulophidae: Anselmellini) with the description of a new species. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 219-224.
 • Schauff M. E. & Gates M. W.: Review of Nearctic Aulogymnus (Hymenoptera: Eulophidae) with nomenclatural changes. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 225-245.
 • Straka J.: A review of the genus Tachysphex (Hymenoptera: Apoidea) of Turkey, with description of four new species. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 247-276.

2005 – Volume 69 (3-4) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 277-372.PDF

 • Háva J. & Prokop J.: Trinodes puetzi sp. nov., a new fossil species described from the Baltic Amber (Coleoptera: Dermestidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 277-279.
 • Háva J. Prokop J. & Herrmann A.: New fossil dermestid beetles (Coleoptera: Dermestidae) from the Baltic amber. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 281-287.
 • Háva J. & Reiter A.: Contribution to the bionomics of Dermestes bicolor (Coleoptera: Dermestidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 289-291.
 • Kořínková T.: First reliable records of Sphaerium nucleus (Mollusca: Bivalvia: Sphaeriidae) in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 293-297.
 • Krno I., Šporka F., Štefková E., Tirjaková E., Bitušík P., Bulánková E., Lukáš J., Illéšová D., Derka T., Tomajka J. & Černý J.: Ecological study of a high-mountain stream ecosystem (Hincov potok, high Tatra Mountains, Slovakia). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 299-316.
 • Novák V.: Hymenophorus evae sp. nov. and H. gerdae sp. nov. (Coleoptera: Tenebrionidae: Alleculinae) from Iran. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 317-325.
 • Skuhravá M.: Species richness of gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) in the main biogeographical regions of the world. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 69: 327-372.

2004 – Volume 68 (1) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 1-79. – PDF 

 • Ahrens D., Král D. & Rößner E.: Distribution and taxonomic status of Triodontella dalmatica, along with new records of Hellaserica elongata (Coleoptera: Scarabaeidae: Sericini). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 1-8. 
 • Batelka J.: Contribution on the synonymy of Palaearctic and Oriental species of Macrosiagon (Coleoptera: Ripiphoridae). Part II. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 9-13. 
 • Kovařík F.: Parabuthus cimrmani sp. nov. from Somalia (Scorpiones: Buthidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 15-19.
 • Mlíkovský J.: Middle Miocene birds of Devínská Nová Ves, Slovakia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 21-24. 
 • Pietrykowska E. & Gromysz-Ka£kowska K.: Oxygen consumption of the developmental stages of Timarcha rugulosa lomnickii (Coleoptera: Chrysomelidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 25-29. 
 • Růžička J., Háva J. & Schneider J.: Revision of Palaearctic and Oriental Oiceoptoma
 • (Coleoptera: Silphidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 30-51. 
 • Sakalian V. & Langourov M.: Colour traps a method for distributional and ecological investigations of Buprestidae (Coleoptera). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 53-59.
 • Švihla V.: Contribution to the knowledge of Old World Oedemeridae (Coleoptera). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 61-68. 

Book review

 • Alberts D. et al.: Essential Cell Biology. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 60. 
 • Dettner K. & Peters W. (eds.): Lehrbuch der Entomologie. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 20. 
 • Glick B. R. & Pasternak J. J.: Molecular Biotechnology. Principles and Applications of Recombinant DNA. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 14. 
 • Hausmann K., Hülsmann N. & Radek R.: Protistology. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 80. 
 • Melhorn H. & Piekarski G.: Grundriss der Parasitologie. Parasiten des Menschen und der Haustiere. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 30. - PDF
 • Muller R.: Worms and Human Disease. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 52. 

2004 – Volume 68 (2) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 81-160. - PDF  

 • Háva J.: Dermestes (Dermestes) laosensis sp. nov. (Coleoptera: Dermestidae) from Laos. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 81-82. 
 • Ilčíková & Král D.: A review of the genus Trigonoscelus (Coleoptera: Scarabaeoidea: Didactyliini). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 83-89. 
 • Nel A. & Prokop J.: New Paleogene Scatopsidae (Diptera: Nematocera) in amber from the Czech Republic and France. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 91-98. - PDF
 • Papáček J. & Zettel H.: Helotrephidae of the World (Hemiptera: Heteroptera: Nepomorpha): checklist and bibliography. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 99-108. 
 • Polechová J., Žáková D. & Stopka P.: Multiple paternity in the Wood mouse Apodemus sylvaticus (Mammalia: Rodentia) using microsatellite analysis. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 109-112. 
 • Růžička J., Schneider J. & Háva J.: A revision of Apteroloma (Coleoptera: Agyrtidae) from China. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 113-126. 
 • Sehnal R.: Tosevskiana machackovae sp. nov. from Greece (Coleoptera: Melolonthidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 127-132. 
 • Simova-Tošič D., Skuhravá M. & Skuhravý V.: Gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of Croatia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 133-152. 

Obituary

 • Soldán T.: Obituary to Vladimír Landa (1923–2001). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 153-160. 

Book review

 • Plattner H. & Hentschel J.: Zellbiologie. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 90.  

2004 – Volume 68 (3) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 161-240. - PDF

 • Devetter M.: Invertebrate fauna of treeholes in relation to some habitat conditions in southern Bohemia (Czech Republic). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 161-168. 
 • Háněl L. & Christian E.: Moraria brevipes (Crustacea: Copepoda) in South Bohemian forest soils. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 169-171. 
 • Háva J. & Prokop J.: New fossil dermestid-beetles (Coleoptera: Dermestidae) from the Dominican amber of the Greater Antilles, with an appendix listing known fossil species of this family. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 173-182. 
 • Král D.: Lucanus (Pseudolucanus) xerxes sp. nov. (Coleoptera: Lucanidae) from the Zagros Mts., with some distribution data to the lucanid fauna from Iran. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 183-189. 
 • Saska P.: Larvae of the nominotypical subgenus Amara (Coleoptera: Carabidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 191-234. 
 • Skuhravá M. & Sobhian R.: Jaapiella chondrillae sp. nov. (Diptera: Cecidomyiidae), a new gall midge species developing in flower heads of Chondrilla juncea (Asteraceae) in Turkey. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 235-240. 

Book review

 • Passarge E.: Taschenatlas der Genetik. – By J. Jíra.  Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 172. 

2004 – Volume 68 (4) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 241-328. – PDF               

 • Beran L.: Which Physella (Mollusca: Gastropoda) lives in the Czech Republic? Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 241-243. 
 • Skuhrovec J.: Descriptions of larvae of the tribe Hyperini (Coleoptera: Curculionidae): I. Mature larvae of the nominotypical subgenus Hypera. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 245-280.
 • Uhlíková J.: The common vole, Microtus arvalis (Mammalia: Rodentia) in subalpine and alpine habitats of the Krkonoše Mts (Czech Republic). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 281-286. 
 • Vit S.: Notes on Horaeomorphus occurring in Nepal (Coleoptera: Scydmaenidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 287-299. 
 • Zorn C.: Taxonomical acts in the Anomalini initiated during the preparation of the “Catalogue of Palaearctic Coleoptera” (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 68: 301-328. 

2003 – Volume 67 (1) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 1-98. 

 • Butorina L. G.: Conditions for the development and rhythms of emergence of young from the resting eggs of Polyphemus pediculus (Crustacea: Branchiopoda). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 1-13. - PDF 
 • Radchenko E. E. & Lychagina N. S.: Physiological and genetic variation in Schizaphis graminum (Sternorrhyncha: Aphididae) populations. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 15-23. - PDF
 • Reznik S. Ya., Umarova T. Ya. & Voinovich N. D.: Egg retention in Trichogramma (Hymenoptera: Chalcidoidea: Trichogrammatidae): learning or diapause? Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 25-33. - PDF
 • Timokhov A. V. & Gokhman V. E.: Host preferences of parasitic wasps of the Anisopteromalus calandrae species complex (Hymenoptera: Pteromalidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 35-39. - PDF
 • Vinogradova E. B.: Ecophysiological and morphological variations in mosquitoes of the Culex pipiens complex (Diptera: Culicidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 41-50. - PDF
 • Zachariassen K. E. & Kristiansen E.: What determines the strategy of cold-hardiness? Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 51-58. - PDF
 • Batelka J.: New synonyms and notes on the distribution of Macrosiagon bipartitum and Macrosiagon cyaniveste (Coleoptera: Ripiphoridae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 59-63. – PDF
 • Bogusch P.: Hosts, foraging behaviour and distribution of six species of cleptoparasitic bees
 • of the subfamily Anthophorinae (Hymenoptera: Apidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 65-70. – PDF
 • Honěk A. & Kocian M.: Importance of woody and grassy areas as refugia for field Carabidae and Staphylinidae (Coleoptera). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 71-81. - PDF
 • Šobotnik J. & Hubert J.: The morphology and ontogeny of the exocrine glands of Prorhinotermes simplex (Isoptera: Rhinotermitidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 83-98. - PDF

2003 – Volume 67 (2) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 99-174. - PDF                

 • Bílý S. & Volkovitsch M. G.: Larvae of Australian Buprestidae (Coleoptera). Part 1. Genera Austrophorella and Pseudotaenia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 99-114. 
 • Davidová-Vilímová J. & Kment P..: Review of the distribution and habitat preference of the genus Metapterus (Heteroptera: Reduviidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 115-132. 
 • Kovařík F.: Scorpions of Djibouti, Eritrea, Ethiopia, and Somalia (Arachnida: Scorpiones), with a key and descriptions of three new species. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 133-159. 
 • Moravec F., Nie P., Scholz T. & Wang G.: Some trematodes and cestodes of fishes mainly from Hubei Province, central China. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 161-174. 

2003 – Volume 67 (3) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 175-244. - PDF

 • Davidová-Vilímová J. & Král D.: The occurrence of the psammophilous species Phimodera flori (Heteroptera: Scutelleridae) in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 175-178. 
 • Fet V. & Kovařík F.: First record of Euscorpius (Polytrichobothrius) italicus (Scorpiones: Euscorpiidae) from Iraq. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 179-181. 
 • Juřičková L. & Ložek V.: Oxychilus alliarius (Gastropoda: Zonitidae) in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 183-184. 
 • Kataev B. M.: Taxonomic remarks on some Palaearctic Anisodactylus, Harpalus and Stenolophus species (Coleoptera: Carabidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 185-187. 
 • Kovařík F. & Fet V.: Scorpion Euscorpius (Euscorpius) tergestinus (Scorpiones: Euscorpiidae) in central Bohemia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 189-192. 
 • Král D.: The genus Haroldius (Coleoptera: Scarabaeidae): two new species, range extension, catalogue. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 193-198. 
 • Mlejnek R. & Moravec J.: Description of the female of Nauticiella stygivaga (Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae: Leptodirini). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 199-202. 
 • Mlíkovský J.: Brain size and foramen magnum area in crows and allies (Aves: Corvidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 203-211. 
 • Moravec F., Nie P. & Wang G.: Observations on some acanthocephalans of fishes from Hubei Province, central China. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 213-224. 
 • Papoušek Z. & Hůrka K.: Taxonomic status of Acardystus (Coleoptera: Carabidae: Harpalina) and description of the larva of Harpalus (Acardystus) flavescens. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 225-231. 
 • Šobotnik J.: Ultrastructure of labial glands of Scolytus intricatus (Coleoptera: Curculionidae: Scolytinae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 233-238. 
 • Zamotajlov A.: Nomenclatural changes in the genus Patrobus (Coleoptera: Carabidae: Patrobini). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 239-244. 

Book reviews

 • Garcia L. S.: Diagnostic Medical Parasitology. – By J. Jíra.  Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 64. 
 • Gordh G., with assistance by Headrick D. H.: A Dictionary of Entomology. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 14. 
 • Puhler A., Regitz M., Schmid R. D. (eds): Römpp kompakt Lexikon Biochemie und Molekularbiologie. – By J. Jíra.  Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 82. 
 • Olson B. E., Olson M. E. & Wallis M. E. (eds): Giardia. The Cosmopolitan Parasite. – By J. Jíra.  Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 24.  

2003 – Volume 67 (4) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 245-357. 

 • Benda P., Ivanova T., Horáček I., Hanák V., Červený J., Gaisler J., Gueorguieva A., Petrov B. & Vohralík V.: Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 3. Review of bat distribution in Bulgaria. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 67: 245-357. - PDF

2002 – Volume 66 (1) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 1-80. – PDF                     

 • Beran L.: First record of Stagnicola fuscus (Mollusca: Gastropoda) from the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 1-2. 
 • Chvátalová I. & Buchar J.: Distribution and habitat of Talavera aperta, T. milleri and T. thorelli in the Czech Republic (Araneae: Salticidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 3-11. 
 • Frantová D.: Some parasitic nematodes (Nematoda) of birds (Aves) in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 13-28. 
 • Háva J.: Neoanthrenus king sp. n. (Coleoptera: Dermestidae) from Australia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 29-30. 
 • Hurka K.: First instar larva of Xenion ignitum (Coleoptera: Carabidae: Pterostichini) and the phylogenetic relationships of the genus. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 31-36. 
 • Kocarek P.: Small carrion beetles (Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae) in Central European lowland ecosystem: seasonality and habitat preference. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 37-45. 
 • Král D.: A review of Chinese Aphodius species (Coleoptera: Scarabaeidae). Part 6: A. (Phaeaphodius) plutenkoi sp. n. from Shaanxi. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 47-50. 
 • Pekár S.: Revision of the genus Zodarion (Araneae: Zodariidae) in the Czech and Slovak Republics. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 51-66. 
 • Vohralík V.: Distribution, skull morphometrics and systematic status of an isolated population of Apodemus microps (Mammalia: Rodentia) in NW Bohemia, Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 67-80. 

2002 – Volume 66 (2) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 81-160. – PDF               

 • Beran L. & Horsák M.: Gyraulus parvus (Mollusca: Gastropoda) in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 81- 84. 
 • Frantová D.: On the morphology and surface ultrastructure of some parasitic nematodes (Nematoda) of birds (Aves). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 85-97. 
 • Hurka K. & Papoušek Z.: Harpalus larvae (Coleoptera: Carabidae: Harpalina): description of several species and taxonomic remarks. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 99-119. 
 • Moravec F., Mendoza-Franco E., Vivas-Rodríguez C., Vargas-Vázquez J. & González-Solís D.: Observations on seasonal changes in the occurrence and maturation of five helminth species in the pimelodid catfish, Rhamdia guatemalensis, in the cenote (= sinkhole) Ixin-há, Yucatán, Mexico. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 121-140. 
 • Prokop J. & Nel A.: New Tertiary dragonflies from Lower Oligocene of the Ceské stredohorí Mts and Lower Miocene of the Most Basin in the Czech Republic (Odonata: Anisoptera). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 141-150. 
 • Tichá K. & Štys P.: Monogyny in Leptothorax slavonicus (Hymenoptera: Formicidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 151-160. 

2002 – Volume 66 (3) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 161-240. – PDF             

 • Brandl Z. & Lavická M.: Morphological differentiation of some populations of the genus Cyclops (Copepoda: Cyclopoida) from Bohemia (Czech Republic). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 161-168. 
 • Brandl Z. & Pražáková M.: Impact of predation by cyclopoid copepods (Copepoda: Cyclopoida) on zooplankton in a carp pond in Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 169-175.
 • Holcik J.: Taxonomy and conservation problems of the native salmonids (Pisces: Salmonidae) in the Danube river system: a review. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 177-188. 
 • Horecký J., Stuchlík E., Chvojka P., Bitušík P., Liška M., Pšenáková P. & Špaček J.: Effects of acid atmospheric deposition on chemistry and benthic macroinvertebrates of forest streams in the Brdy Mts (Czech Republic). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 189-203. 
 • Illyová M. & Kubicek F.: Crustaceans (Crustacea: Cladocera, Copepoda) of the Morava River Alluvium on the Slovak Territory. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 205-212. Petrusek A.: Moina (Crustacea: Anomopoda, Moinidae) in the Czech Republic: a review. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 213-220. 
 • Žofková M., Korínek V. & Cerný M.: Two recent immigrants into Czech aquatic habitats: Daphnia ambigua and D. parvula (Crustacea: Cladocera). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 221-230. 
 • Beran L. & Horsák M.: Anisus septemgyratus (Mollusca: Gastropoda) in the Czech Republic, with notes to its anatomy. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 231-234. 
 • Prokop J.: An immature stonefly from Lower Miocene of the Bílina mine in northern Bohemia (Plecoptera: Perlidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 235-239. 

2002 – Volume 66 (4) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 241-330. – PDF                 

 • Jendek E.: New synonymy in the genus Coomaniella (Coleoptera: Buprestidae), with remarks on another species. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 241-242. 
 • Kejval Z.: New species, synonymy and records of Anthelephila (Coleoptera: Anthicidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 243-278. 
 • Král D.: Distribution and taxonomy of some Synapsis species, with description of S. strnadi sp. n. from Vietnam (Coleoptera: Scarabaeidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 279-289. 
 • Kovarik F.: The provenance of Lychas buchari (Scorpiones: Buthidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 291-292. 
 • Moravec J. & Mlejnek R.: Nauticiella stygivaga gen. n. et sp. n., a new amphibiontic cavernicolous beetle from the Vjetrenica Cave, Herzegovina (Coleoptera: Leiodidae: Cholevinae: Leptodirini). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 293-302. 
 • Ružicka J.: Taxonomic and nomenclatorial notes on Palaearctic Silphinae (Coleoptera: Silphidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 303-320. 
 • Ružicka V.: Spatial distribution of spiders (Araneae) on scree slopes in Krivoklátsko and Moravský Kras Protected Landscape Areas. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 321-328. 

Book reviews

 • Passarge E. 2001: Color Atlas of Genetics. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 12. 
 • Despommier D. D., Gwadz R. W., Hotez P. J. & Knirsch C. A. 2000: Parasitic Diseases. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 46. 
 • Erzinçlioglu Z. 2000: Maggots, Murder and Men. – By J. Chalupský. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 98. 
 • Mehlhorn H. (ed.) 2001: Encyclopedic Reference of Parasitology. – By J. Jíra.  Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 176. 
 • Bush A. O., Fernandez J. C., Esch G. W. & Seed J. R. 2001: Parasitism: The diversity and ekology of animal parasites. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 204. 
 • Service M. W. (ed.) 2001: Encyclopedia of Arthropod-transmitted Infections of Man and Domesticated Animals. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 240. 
 • Beran L. 1998: Vodní měkkýši CR. Metodika Ceského svazu ochráncu prírody c. 17 [Water molluscs of the Czech Republic. The methodics of the Czech Union for Nature Conservation – No. 17]. – By Vladimír Vrabec & Ivona Velecká. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 66: 329-330.  

2001 – Volume 65 (1) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 1-76 - PDF

 • Háva J.: Anthrenus (Nathrenus) jakli sp. N. (Coleoptera: Dermestidae) from the Sultanate of Oman and distributional notes on some other Antrenus species. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 1-3. 
 • Hubert J.: Oribatid mites (Acari:Oribatida) on reclaimed and unreclaimed wasteland near Chvaletice (Czech republic). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 5-16.                                       
 • Hůrka K. & Jarošík V.: Development, breeding type and diet of members of the Amara communis species aggregate (Coleoptera: Carabidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65:17-23.                
 • Juřičková L., Horsák M. & Beran L.: Check-list of the molluscs (Mollusca) of the Czech republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65:25-40. 
 • Kovařík F.: Lanzatus somalicus gen. et sp. n. (Scorpiones: Buthidae) from Somalia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 41-44. 
 • Sitko J.: Trematodes of owls (Aves: Strigiformes) in the Czech republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 45-56. 
 • Skuhravá M. & Dengler K.: Lestodiplosis xylodiplosuga sp. n., a predator of Xylodiplosis sp. (Diptera: Cecidomyiidae): morphology of developmental stages, biology and behaviour. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 57-68. 

Obituary

 • Buchar J.: In memoriam Marie Flasarová. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 69-73.

Book reviews

 • Garcia Lynnes S.: Practical Guide to Diagnostic Parasitology. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 4. 
 • Whelan R. J.: The Ecology of Fire. – By P. Štys. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 24.  

2001 – Volume 65 (2) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 77-152 - PDF

 • Hubert J.: The influence of Scheloribates laevigatus (Acari: Oribatida) on decomposition of Holcus lanatus litter. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 77-80. 
 • Kocourek P.: Several new species of millipedes (Diplopoda) from the Czech republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 81-96.
 • Sádlová J. & Frynta D.: Species differences and temporal variation of non-metric characters in Apodemus flavicollis and A. sylvaticus populations (Mammalia: Rodentia). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 97-104. 
 • Štys P. & Davidová-Vilímová J.: A new genus and species of the Aphylidae (Heteroptera: Pentatomoidea) from Western Australia, and its unique architecture of the abdomen. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 105-126.
 • Švihla V.: Contribution to the knowledge of the genus Dryopomera (Coleoptera: Oedemeridae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65:127-134.
 • Volkovitsh M. G. & Bílý S.: Larvae of Galbella acaciae and G. felix with notes on the systematic position of Galbella (Coleoptera: Buprestidae: Galbellinae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 135-152. 

2001 – Volume 65 (3) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 153-278 - PDF

 • Hůrka K., Honěk A. & Král D.: In celebration of Ivo Hodek’s seventieth year. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 153-162. 
 • Canard M.: Long rather than short diapause-promoting photoperiods induce strong diapause in green lacewings (Neuroptera: Chrysopidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65:163-168.
 • Danks H. V.: The nature of dormancy responses in insects. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 169-179. 
 • Harada T. & Taniguchi Y.: Adult diapause of a monovoltine water strider, Gerris gracilicornis (Heteroptera: Gerromorpha). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 181-187. 
 • Hrušková M. & Honěk A.: Development of Coreus marginatus (Heteroptera: Coreidae) fed on seeds of Rumex obtusifolius. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 189-195. 
 • Ikeda-Kikue K. & Numata H.: Timing of diapause induction in the cabbage bug Eurydema rugosum (Heteroptera: Pentatomidae) on different host plants. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 197-205. 
 • Iperti G. & Bèrtand E.: Hibernation of Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae) in South-Eastern France. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 207-210. 
 • Kipyatkov V. E.: Seasonal life cycles and the forms of dormancy in ants (Hymenoptera: Formicoidea). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 211-238. 
 • Košťál V. & Šlachta M.: Variation in cold hardiness during overwintering in Pyrrhocoris apterus (Heteroptera: Pyrrhocoridae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 239-245. 
 • Koveos D. S. & Broufas G. D.: Survival under dry conditions of males, and diapause and non-diapause females of the predatory mite Euseius finlandicus (Acari: Phytoseiidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 247-251. 
 • Masaki S. & Tani K.: Temperature relations of egg diapause in two species of camel cricket with biennial life cycles (Orthoptera: Rhaphidophoridae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 253-262. 
 • Nedvěd O. & Vambera J.: Does low rearing temperature increase diapause intensity in Pyrrhocoris apterus? Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 263-267.
 • Osawa N.: The effect of hibernation on the seasonal variations in adult body size and sex ratio of the polymorphic ladybird beetle Harmonia axyridis: the role of thermal melanism. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 269-278. 

Book reviews

 • Petry F. (Volume Editor): Cryptosporidiosis and Microsporidiosis – By Jindřich Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 180. 
 • Gilles H. M. (editor): Protozoal Diseases –By Jindřich Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65:188. 
 • Lodish H., Berk A., Zipurski S. L., Matsudaira P., Baltimore D. & Darnell J.: Molecular Cell Biology – by Jindřich Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 196. 
 • Komárek S. 1998: Mimicry, Aposematism and Related Phenomena in Animals and Plants, Bibliography 1800-1990 – by Pavel Štys. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 206. 
 • Becker W. M., Kleinsmith L. J. & Hardin J.: The World of the Cell – by Jindřich Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 246. 
 • Hartwell L. H., Hood L., Goldberg M. L., Reynolds A. E., Silver L. M. & Veres R. C.: Genetics: from Genes to Genomes – by Jindřich Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 252. 
 • Odum E.P: Ökologie. Grundlagen, Standorte, Anwendung – by Jindřich Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 268. 

2001 – Volume 65 (4) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 279-359 - PDF

 • Hanák V., Benda P., Ruedi M., Horáček I. & Sofianidou T. S.: Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 2. New records and review of distribution of bats in Greece. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65:279-346. 
 • Rakovič M. & Král D.: Studies on the genus Rhyssemus and related genera. I. A comparison of three closely related species from the Himalaya including a new species from Nepal (Coleoptera: Scarabeoidea: Aphodiidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 347-355.

Obituary

 • Gaisler J.: In memoriam RNDr. Ivan Heráň, CSc. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 357-358. 

Book review

 • Service M. W.: Medical Entomology for Students – by J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 65: 356. 

2000 – Volume 64 (1) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 1-118 - PDF

 • Beran L.: First record of Corbicula fluminea (Mollusca: Bivalvia) in the Czech republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 1-2. 
 • Bocák L.: A revision of the genus Microtrichalus from Sumatra, with notes on Oriental and Australian species (Coleoptera: Lycidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 3-16. 
 • Frynta D., Kratochvíl L., Moravec J., Benda P., Dandová R., Kaftan M., Klosová K., Mikulová P., Nová P. & Schwarzová L.: Amphibians and reptiles recently recorded in Libya. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 17-26. 
 • Háněl L.: Microgradient changes of soil nematodes (Nematoda) in litter and moss-lichen transects in spruce and beech forests. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 27-36. 
 • Hubert J.: Seasonal changes of abundance, sex ratio and egg production of Scheloribates laevigatus (Acari: Oribatida) in the soil of a meadow in the Czech republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 37-56. 
 • Kovařík F.: First reports of Liocheles nigripes from Indonesia and Malaysia and Hormiops davidovi from Malaysia (Scorpiones: Ischnuridae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 57-64. 
 • Král D.: A review of Chinese Aphodius species (Coleoptera: Scarabeidae). Part 2: revision of the subgenus Brachiaphodius. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 65-92.
 • Mlíkovský J.: Early Miocene pratincoles (Aves: Glareolidae) from Dolnice, Czech republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 93-96. 
 • Švec Z.: Chinese species of the genus Leiodes (Coleoptera: Leiodidae: Leiodinae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 97-113. 
 • Vitner J.: Variability of begavior in the larvae of Aphodius (Colobopterus) erraticus (Coleoptera: Scarabeidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 115-118. 

Book review

 • Clements A. N.: The Biology of Mosquitoes. Volume 2. Sensory Reception and Behaviour – by J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 114. 

2000 – Volume 64 (2) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 119-221 - PDF

 • Angelini F. & Švec Z.: New species of the genera Cyrtusa, Pseudocolenis, Cyrtoplastus and Agathidium (Coleoptera: Leiodidae: Leiodinae) from China. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 119-141. 
 • Benda P.: Record of Hipposideros doriae (Mammalia: Chiroptera) from Sabah (East Malaysia) and remarks to species status of Hipposideros sabanus. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 143-152. 
 • Kovařík F.: Revision of family Scorpiopidae (Scorpiones), with descriptions of six new species. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 153-201. 
 • Pižl V.: An addition to the earthworm fauna of the Czech republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 203-207. 
 • Vitner J.: Field observations on the biology of Copris lunaris (Coleoptera: Scarabaeidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 209-215. 

Obituary

 • Nedvídek J. & L. Janský L.: In memoriam Professor Alexej Romanovský (January 13, 1932 – July 26, 1999). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 217-221.

Book reviews

 • Liew F. Y. & Cox F. E. G. (Volume Editors): Immunology of Intracellular Parasitism  - by J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 142. 
 • Harrison F. W. & Locke M. (Volume Editors): Insecta. In: Harrison F. W. (treatise ed.): Microscopic Anatomy of Invertebrates – by J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 202. 
 • Freedman D. O. (Volume Editor): Immunopathogenetic Aspects of Disease Induced by Helminth Parasites – by J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 208. 
 • Roberts L. S. & Janovy, Jr. J.: Gerald D. Schmidt & Larry S. Roberts‘ Foundations of Parasitology – by J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 216. 

2000 – Volume 64 (3) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 223-330 - PDF

 • Bocáková M.: Review of the genus Libnetis from China with descriptions of several species from Thailand (Coleoptera: Lycidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 223-234. 
 • Kovařík F.: Revision of Babycurus with descriptions of three new species (Scorpiones: Buthidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 235-265. 
 • Král D. & Rejsek J.: Synapsis naxiorum sp. n. from Yunnan (Coleoptera: Scarabaeidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 267-270. 
 • Moravec F.: Review of capillariid and trichosomoidid nematodes from mammals in the Czech Republic and the Slovak Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 271-304. 
 • Tkalců B.:  New palaearctic species of the genera Anthocopa and Hoplitis (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 305-330.

Book review

 • Fuller E.: The Great Auk. – By J. Chalupský. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 266. – PDF

2000 – Volume 64 (4) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 331-446 - PDF

 • Benda P. & Tsytsulina K. A.: Taxonomic revision of Myotis mystacinus group (Mammalia: Chiroptera) in the western Palearctic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 331-398.
 • Hůrka K. & Řezáč M.: Metajapyx braueri (Hexapoda: Japygina: Japygidae) in Prague, Bohemia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 399-401. 
 • Kejval Z.: Revisional notes on the Palaearctic Formicomus (Coleoptera: Anthicidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 403-417. 
 • Mlíkovský J. & Göhlich U. B.: A new wood-hoopoe (Aves: Phoeniculidae) from the early Miocene of Germany and France. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 419-424.
 • Skuhravá M. & Hinz H. L.: Rhopalomyia tripleurospermi sp. n. (Diptera: Cecidomyiidae), a new gall midge species on Tripleurospermum perforatum (Asteraceae: Anthemideae) in Europe, and a biological control agent in Canada.  Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 425-435.
 • Soldán T. & Putz M.: Karyotypes of some Central European mayflies (Ephemeroptera) and their contribution to phylogeny of the order. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 437-445. 

Book reviews

 • Mehlhorn H. & Piekarski G.: Grundriss der Parasitenkunde. Parasiten des Menschen und der Nutztiere – by J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 402. 
 • Romoser W. S. & Stoffolano Jr. J. G.: The Science of Entomology – by J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 64: 446. 

1999 – Volume 63 (1-2) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 1-289 - PDF

 • Papáček M. & Vilímová J.: Preface – Laudatio of Professor Pavel Štys. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 1-3. 
 • Andersen N. M.: Cryptovelia stysi sp. n. from Borneo with a reanalysis of the phylogeny of the Mesoveliidae (Heteroptera: Gerromorpha). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 5-18. 
 • Cassis G., Schuh R. T. & Brailovsky H.: A review of Onymocoris (Heteroptera: Thaumastocoridae), with a new species, and notes on hosts and distributions of other thaumastocorid species. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 19-36.
 • Davidová-Vilímová J. & Podoubský M.: Larval and adult dorso-abdominal scent glands and androconia of central European Pentatomoidea (Heteroptera). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 37-69. 
 • Grazia J., Fernandes J. A. M. & Schwertner C. F.: Stysiana, a new genus and four new species of Pentatomini (Heteroptera: Pentatomidae) of the Neotropical region. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 71-83.
 • Heiss E.: A new genus of apterous Carventinae from Madagascar: Stysaptera gen. n. with description of two new species (Heteroptera: Aradidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 85-92. 
 • Henry T. J.: The spider-commensal plant bug genus Ranzovius (Heteroptera: Miridae: Phylinae) revisited: Three new species and a revised key, with the description of a new sister genus and phylogenetic analysis. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 93-115. 
 • Kerzhner I. M. & Konstantinov F. V.: Structure of the aedeagus in Miridae (Heteroptera) and its bearing to suprageneric classification. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 117-137. 
 • Lis J. A.: The genus Chilocoris (Heteroptera: Cydnidae) in Australia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 139-155. 
 • Nieser N., Pelli A. & Lane de Melo A.: Two new Ambrysinae (Heteroptera: Naucoridae) from Minas Gerais, Brazil. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 157-163. 
 • Papáček P.: Does the architecture of lateral pterothoracic region and thoracico-abdominal junction in the Notonectidae, Pleidae, and Helotrephidae (Heteroptera: Nepomorpha) reflect phylogenetic relationships? Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 165-178. 
 • Schaefer C. W.: Homologies of the reduviid genital capsule (Hemiptera: Heteroptera). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 179-185. 
 • Simiczyjew B.: The ovary structure and oogenesis in Hydrometra stagnorum (Heteroptera: Hydrometridae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 187-197. 
 • Slater J. A.: The systematic position of the Pamphantinae with the description of two new tribes and a new species of Cattarus (Hemiptera: Lygaeoidea: Geocoridae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 199-208. 
 • Staddon B. W. & Abdollahi G. A.: Comparative morphology and taxonomic indications of the aedeagus in the genus Aelia (Heteroptera: Pentatomidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 209-224. 
 • Štěpanovičová O. & Degma P.: Effect of some environmental factors on structure of bug taxocoenoses (Heteroptera) in floodplain forest epigaeon of the Danube region. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 225-236. 
 • Taylor S. J. & McPherson J. E.:  Morphological variation and polyvoltinism of Microvelia pulchella  (Heteroptera: Veliidae) in southern Illinois, USA. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 237-249. 
 • Zettel H.: Notes on the genus Distotrephes (Heteroptera: Helotrephidae): new species from Thailand, Laos and China, a key to species, and first description of the macropterous morph. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 251-266. 
 • Zheng L.-Y.: Genus Malcus in China, with description of phallic structures (Hemiptera – Heteroptera: Malcidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 267-278. 
 • Zrzavý J.: Comparative and developmental morphology of the forewing color pattern in Pyrrhocoridae (Hemiptera). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 279-289. 

Book reviews

 • Gordon D. G.: The Eat-A-Bug Cookbook. 33 ways to cook grasshoppers, ants, water bugs, spiders, centipedes, and their kin – by J. Chalupský. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 70. 
 • Chaika S. Yu: Morfofunkcionalnaya specializaciya nasekomykh-gematofagov (Morpho-functional specialisation of hematophagous insects) – by T. Soldán. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 84. 
 • Margulis L. & Schwarz K. V.: Five Kingdoms. An illustrates guide to the phyla of life on Earth. Third edition – by Jindřich Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 138. 
 • Klug W. S. & Cummings M. R.: Concepts of Genetics. Fifth edition – by Jindřich Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 156. 

1999 – Volume 63 (3) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 291-394 - PDF

 • Kovařík F.: Hemibuthus kraepelini, a junior synonym of Hottentotta rugiscutis (Scorpiones: Buthidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 291-293. 
 • Moravec F., Vargas-Vázquez J. & González-Solís D.: Nematode parasites from the blind fish Ogilbia pearsei from the Nohoch cave systém with remarks on Rhabdochona kidderi (Nematoda) from fishes of Yucatán, Mexico. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 295-300. 
 • Pekár S.: Life-histories and the description of developmental stages of Theridion bimaculatum, T. impressum and T. varians (Araneae: Theridiidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 301-309. 
 • Prokop J. & Bílý S.: Dicerca bilinica sp. n., a new species of buprestid-beetle (Coleoptera: Buprestidae) from Lower Miocene of the Most formation in northern part of the Czech republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 311-314. 
 • Růžička J.: Beetle communities (Insecta: Coleoptera) of rock debris on the Boreč hill (Czech republic: České středohoří mts). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 315-330. 
 • Sádlová J.: The life history of Leishmania (Kinetoplastida: Trypanosomatidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 331-366. 
 • Stopka P., Štancl J. & Sláma K.: Effect of insect hormone, 20-hydroxyecdysone on growth and reproduction in mice. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 367-378. 
 • Švihla V.: On the taxonomy and nomenclature of the Palaeartic Oedemeridae (Coleoptera). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 379-385. 
 • Trnková-Hergetová E.: The layer of musculi contrahentes in insectivores (Mammalia). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 387-391. 

Book reviews

 • Bergmann H.-H., Klaus S., Müller F., Scherzinger W., Swenson J. E. & Wiesner J. 1996: Die Haselhühner, Bonasa bonasia und Bonasa sewerzowi, Haselhuhn und Chinahaselhuhn. Die Neue Brehm Bücherei, Band 77 – by Vladimír Bejček. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 294. 
 • Clements A. N.: The Biology of Mosquitoes. Volume 2. Sensory Reception and Behaviour – by Jindřich Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 310. 
 • Yukawa J. & Masuda H. (eds.): Insect and Mite Galls of Japan in Colors. – by Marcela Skuhravá. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 386. 

Obituary

 • Landa V.: In memoriam of Vladimír Jan Amos Novák. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 393-394.

1999 – Volume 63 (4) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 395-505 - PDF

 • Bezděk A., Král D., Keith D. & Lacroix M.: Revision of the genus Europtron with description of Europtron atlanticum sp. n. from Morocco (Coleoptera: Scarabaeidae: Melolonthinae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 395-406. 
 • Farkač J. & Fassati M.: Subspecific taxonomy of Leistus montanus from Central Europe (Coleoptera: Carabidae: Nebriini). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 407-425. 
 • Grebennikov V. V. & Bousquet Y.: Larvae of Pogonini (Coleoptera: Carabidae): genera Pogonus, Pogonistes, Cardiaderus, and Thalassotrechus. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 427-441. 
 • Háva J. & Kalík V.: The dermestid beetles (Coleoptera: Dermestidae: Dermestinae) of Iran. Part 1: genus Dermestes. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 443-450. 
 • Hůrka K. & Růžičková A.: Classification of the Amara (Amara) communis species aggregate based on the egg and larval stage characters (Coleoptera: Carabidae: Amarina). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 451-461. 
 • Kovařík F.: New synonymies in the scorpion families Buthidae, Chactidae, and Ischnuridae. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 463-466. 
 • Král D.: Palnia cambeforti sp. n. from Yunnan (Coleoptera: Scarabeidae: Aulonocneminae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 467-471. 
 • Král D.: Three new Tanyproctus species from Yunnan (Coleoptera: Scarabeidae: Melolonthinae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 473-481.
 • Štys P. & Šobotník J.: Comments on classifications of insect ontogenies, and occurence of proneometabolous wing development in termite genus Prorhinotermes (Hexapoda: Isoptera). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 483-492.
 • Švec Z.: Nomenclatoric and taxonomic notes on Palaearctic Phalacridae (Coleoptera). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 493-498. 

Obituary

 • Opravilová V. & Sedlák E.: In memory of Professor Sergěj Hrabě on his 100th birthday. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 63: 499-505. – PDF

1998 – Volume 62 (1) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 1-76 - PDF

 • Angelini F. & Švec Z.: Two new species of Leiodinae from India and Vietnam with taxonomic and distributional notes (Coleoptera: Leiodidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 1-5.
 • Beran L. & Horsák M.: Aquatic molluscs (Gastropoda, Bivalvia) of the Dolnomoravský úval lowland, Czech republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 7-23. 
 • Bílý S.: Larvae of the genus Meliboeus from Central Europe (Coleoptera: Buprestidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 25-28. 
 • Horák J.: Revision of the genus Glipostena (Coleoptera: Mordellidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 29-34. 
 • Kovařík F.: Isometrus (Reddyanus) krasenskyi sp. n. from Indonesia and I. (R.) navaiae sp. n. from the Philippines (Scorpiones: Buthidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 35-40. 
 • Král D.: Amphimallon sithoniense sp. n. from Greece (Coleoptera: Scarabaeidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 41-44. 
 • Moravec F., Nagasawa K. & Urushibara Y.: Observations on the seasonal maturation of the nematode Rhabdochona zacconis in Japanese dace, Tribolodon hakonensis, of the Okitsu river, Japan. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 45-50. 
 • Rejsek J.: Behavious of the dung-beetle Scarabeus cicatricosus (Coleoptera: Scarabaeidae) under field conditions. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 51-55. 
 • Starý J.: Torpacarus species (Acari: Oribatida: Lohmanniidae) from Cuba. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 57-68. 
 • Starý J.: Three new species of the genus Hermannobates from Cuba (Acari: Oribatida: Hermanniellidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 69-75. 

Book reviews

 • Ferraris J. D. & Palumbi S. R. (eds): Molecular Zoology, Advances, Strategies, and Protocols – by J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 6. 
 • Kaufmann J.: Parasitic Infections in Domestic Animals. A Diagnostic Manual – by J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 24. 
 • Himstedt W.: Die Blindwühlen. Die Neue Brehm-Bücherei, Bd. 630 – by R. Dandová. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 56. 

1998 – Volume 62 (2) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 77-165 - PDF

 • Angelini F. & Švec Z.: New species of Agathidiini from Far East with taxonomic and distributional data about Leiodinae from Middle Asia (Coleoptera: Leiodidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 77-83. 
 • Borovec R. & Pelletier J.: Argoptochus pericarti sp. n. from Greece (Coleoptera: Curculionidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 85-87. 
 • Farkač J. & Sciaky R.: Seven new species and new record of Leistus from Sichuan (Coleoptera: Carabidae: Nebriini). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 89-100. 
 • Hubálek Z., Gaisler J. & Nesvadbová J.: Emmonsiosis of small mammals (Rodentia, Insectivora) in the Pálava Biosphere Reserve of the UNESCO. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 101-104. 
 • Hůrka K.: Larval taxonomy, development and diet of Amara (Amara) famelica, A. (A.) littorea and A. (A.) proxima (Coleoptera: Carabidae: Amarina). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 105-113. 
 • Kovařík F.: Three new genera and species of Scorpiones (Buthidae) from Somalia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 115-124. 
 • Matolín S. & Marec F.:  Embryonic sex-linked recessive lethal mutations in Ephestia kuehniella (Lepidoptera: Pyralidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 125-134. 
 • Mlíkovský M.: Early Pleistocene birds of Deutsch-Altenburg, Austria. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 135-141. 
 • Porkert J., Solnheim R. & Flor A.: Behaviour of hybrid male Tetrao tetrix male x T. urogallus female on black grouse and capercaillie display grounds. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 143-153. 
 • Rehorek S. J.: The embryology of the anterior orbital glands of some squamate reptiles. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 155-165. 

Book reviews

 • Brandstätter F.: Die Sandrennattern. Die Neue Brehm-Bücherei, Vol. 636 – by R. Dandová. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 84.
 • Westheide W. & Rieger R. (eds): Spezielle Zoologie. Erster Teil: Einzellner und wirbellose Tiere – by J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 142. 

1998 – Volume 62 (3) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 167-253 - PDF

 • Bocák L.: A generic revision and phylogenetic analysis of the subtribe Trichalinina (Coleoptera: Lycidae: Metriorrhynchini). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 167-200. 
 • Farkač J.: Three new species and new record of Leistus from North India and Tibet (Coleoptera: Carabidae: Nebriini). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 201-206. 
 • Horák J.: New taxonomic changes in the genus Gilipa from the Oriental region and descriptions of three new species of the genus Ophthalmoglipa (Coleoptera: Mordellidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 207-216. 
 • Skuhravá M. & Cam H.: A new gall midge species Asphondylia anatolica sp. n. (Diptera: Cecidomyiidae) causing galls on Astralagus lagurus (Fabaceae) in Turkey. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 217-225. 
 • Vitner J.: Reproductive biology of the Central European Aphodius species with large scutellum (Coleoptera: Scarabeidae: Aphodiinae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 227-253. 

Book review

 • Cox F. E. G., Kreier J. P. & Wakelin D. 1998: Parasitology – by J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 226. 

1998 – Volume 62 (4) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 255-366 - PDF

 • Benda P. & Horáček I.: Bats (Mammalia: Chiroptera) of the Eastern Mediterranean. Part 1. Review of distribution and taxonomy of bats in Turkey. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 255-313. 
 • Jendek E.: Lectotype designations in the Palaearctic and Oriental Agrilus species (Coleoptera: Buprestidae) of the Oberthür’s collection in Muséum national d’Histoire naturelle, Paris. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 315-333. 
 • Mlíkovský J.: A new parrot (Aves: Psittacidae) from the early Miocene of the Czech republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 335-341. 
 • Nikodým M. & Král D.: Results of the Czech Biological Expedition to Iran. Part 3. Coleoptera: Glaphyridae and Scarabeidae: Sericinae. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 343-351.
 • Seichert V. & Seichertová A.: Development of thorax in chick embryos with the experimentally produced thoracic ectopia cordis. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 353-362. 
 • Smrž J.: The first record of Eremobelba geographica (Acari: Oribatida) in the Czech republic with notes on the oribatid communities of selected meadows in southern Moravia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 363-366. 

Book reviews

 • Wójcik J. M. & Wolsan M. (eds.): Evolution of Shrews. – By I. Horáček. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 314. 
 • Skuhravá M. (Editor): Czech Zoological Society. The 70th Anniversary of the Foundation. – By Marcela Skuhrava. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 334. 
 • Hentschel E. J. & Wagner G. H.: Zoologisches Wörterbuch. Tiernamen, allgemeinbiologische, anatomische, physiologische Termini und Kurzbiographien – by J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 352. 
 • Erratum to the article by J. Mlíkovský. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 62: 342.  

1997 – Volume 61 (1) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 1-84 - PDF

 • Beran L.: First record of Sinanodonta woodiana (Mollusca: Bivalvia) in the Czech republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 1-2. 
 • Frynta D., Moravec J., Čiháková J., Sádlo J., Hodková Z, Kaftan M., Kodym P., Král D., Pitule V. & Šejna L.: Results of the Czech Biological Expedition to Iran. Part 1. Notes on the distribution of amphibians and reptiles in Iran. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 3-17. 
 • Hovorka O.: New Clinidum species from Ecuador (Coleoptera: Carabidae: Rhysodini). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 19-22. 
 • Hůrka K.: New data on taxonomy and distribution of Palaearctic, Oriental and Neotropical Ischnopsyllidae (Siphonaptera), Nycteribiidae and Streblidae (Diptera). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 23-33. 
 • Kovařík F.: Afroisometrus gen. n. from Zimbabwe (Scorpiones: Buthidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 35-37. 
 • Kovařík F.: Results of the Czech Biological Expedition to Iran. Part 2. Arachnida: Scorpiones, with descriptions of Iranobuthus krali gen. n. et sp. n. and Hottentotta zagrosensis sp. n. (Buthidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 39-52.
 • Král D.: A review of Chinese Aphodius species (Coleoptera: Scarabaeidae). Part 3: descrition of two new Agolius species with a key to Chinese and Himalayan species of this subgenus. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 53-64. 
 • Moravec F., Gelnar M., Ergens R. & Scholz T.: Metazoan parasites of fishes from the section of the Vltava River supposedto be affected by the operation of the Temelín nuclear electric power-station, Czech republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 65-76. 
 • Papáček M., Soldán T. & Truhlářová I.: Development of the female internal reproductive systém in Ilyocoris cimicoides (Heteroptera: Nepomorpha: Naucoridae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 77-84. 

Book reviews

 • Kühnel W.: Taschenatlas der Zytologie, Histologie un mikroskopischen Anatomie für Studium und Praxis. Eight rewritten and expanded edition. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 18. 
 • Röllinghoff M. & Rommel M. (eds.): Immunologische und molekulare Parasitologie. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 34. 
 • Hartwich G.: Strongylida.: Strongyloidea und Ancylostomatoidea. Die Tierwelt Deutschlands. 68. Tel. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 38.

1997 – Volume 61 (2) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 85-174 - PDF

 • Bečvár S.: Notes on the genus Ahexaroptrum with a description of new species (Coleoptera: Tenebrionidae: Coelometopinae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 85-90.
 • Flegr J. & Záboj P.: PTPT, the freeware program for permutation testing concordance between phylogeny and the distribution of phenetic traits. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 91-95.
 • Háněl L.: Vertical distribution of soil nematode diversity and abundance in a Central European oak forest. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 97-112. 
 • Honěk A.: Incidence of protogynous and protandrous development in the pre-imaginal stage of insect development: an overview. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 113-128. 
 • Král D.: A review of Chinese Aphodius species. Part 4: subgenera Pseudacrossus and Qingaphodius sbg. n. (Coleoptera: Scarabeidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 129-149.
 • Mlíkovský J., Chenzychenova F. & Filippov A.: Quaternary birds of the Baikal region, East Siberia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 151-156. 
 • Rakovič M.: A review of the genus Odochilus (Coleoptera: Aphodiidae: Odochilinae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 157-167. 
 • Seichert V. & Rychter Z.: Topogenesis of visceral organs related to the longitudinal growth of the embryonal axis. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 169-174. 

Book reviews

 • Mullis K. B., Ferré F. & Gibbs R. (Editors): The Polymerase Chain Reaction – by J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 96. 
 • Hausmann K. & Hülsmann N. (Editors): Progress in Protozoology. Proceedings of the IX International Congress of Protozoology. Berlin 25-31 July 1993 – by J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 150. 
 • Schmid G. H., Radunz A. & Gröschel-Stewart U.: Immunologie und ihre Anwendung in der Biologie – by J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 168. 

1997 – Volume 61 (3) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 175-268  - PDF

 • Bocáková M.: Revision of the genus Melaneros from China with a note on Ditoneces (Coleoptera: Lycidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61:175-190. 
 • Hůrka K.: The status of Tetraplatypus (Coleoptera: Carabidae: Stenolophina) and larval description of Bradycellus ruficollis and B. verbasci. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 191-197. 
 • Král D.: A review of Chinese Aphodius species (Coleoptera: Scarabeidae). Part 5: Subgenus Aphodius. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 199-217.
 • Macholán M. & Vohralík V.: Note on the distribution of Mus spicilegus (Mammalia: Rodentia) in the south-western Balkans. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 219-226. 
 • Mlíkovský J.: Sternal pneumatization in the waterfowl (Aves: Anatidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 227-231.
 • Rakovič M. & Král D.: New taxa, new combinations and current taxonomic status of tribes and genera of Psammodiinae (Coleoptera: Scarabaeoidea: Aphodiidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 233-247.
 • Volkovitsh M. G. & Bílý S.: A new species of Chalcogenia from Israel, and notes on the systematic position of the genus (Coleoptera: Buprestidae: Anthaxiini). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 249-263. 

Obituary

 • Nedvídek J. & Romanovský A.: In memoriam Professor František Sládeček. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 265-268. 

Book review

 • Ripert C. (Coordonnator): Épidémiologie des maladies parasitaires. Tome 1. Protozooses. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 198. 

1997 – Volume 61 (4) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 269-394  - PDF

 • Dobroruka L. J.: Predatory behaviour of four species of jumping spiders of the genus Evarcha (Araneae: Salticidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 279-285. 
 • Hajer J.: Glandular hairs of spiders of the genus Atypus (Araneae: Mygalomorphae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 287-296.
 • Klimeš L.: Harvestman (Phalangida) assemblages in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 297-309.
 • Kovařík F.: Revision of the genera Lychas and Hemilychas, with descriptions of six new species (Scorpiones: Buthidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 311-371. 
 • Miller F. & Buchar J.: Spiders (Chelicerata: Araneae) collected in small mammal nests in the Western Carpathians. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 373-379. 
 • Růžička V. & Hejkal J.: Succession of epigeic spider communities (Araneae) on spoil banks in North Bohemia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 381-388.
 • Thaler K., Buchar J. & Kůrka A. A new species of Linyphiidae (Araneae) from the sudeto-carpathian range (Czech Republic and Slovakia).  Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 389-394. 
 • Růžička V.: Professor Jan Buchar – A tribute to his 65th birthday (with and Arachnological bibliography of prof. Jan Buchar). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 269-273. 
 • Buchar J.: In memory of the late Professor Miller on his 95th birthday (with a bibliography). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 61: 275-278. 

1996 – Volume 60 (1) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 1-93 - PDF

 • Čiháková J. & Frynta D.: Abundance fluctuation in Apodemus spp. And Clethrionomys glareolus (Mammalia: Rodentia): a sever year study in an isolated suburban wood. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 3-12. 
 • Gaisler J., Zukal J., Nesvadbová J., Chytil J. & Obuch J.: Species diversity and relative abundance of small mammals (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) in the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 13-23. 
 • Hanzal V. & Průcha M.:  Annual course of cave visitation by bats (Mammalia: Chiroptera) in the Bohemian Karst (Czech Republic). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 25-30. 
 • Heráň I.:  Interspecific difference in proportions of the praesacral spine in Canidae (Mammalia: Carnivora). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 31-36. 
 • Mlíkovský J.: New data on the birds of Syria. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 37-42. 
 • Obuch J. & Benda P.:  Contribution to the feeding ecoloy of Strix aluco and Bubo bubo  (Aves: Strigiformes) in southwestern Bulgaria. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 43-49. 
 • Řehák Z. & Beneš B.:  Contribution to roost ecology of Myotis brandti (Mammalia: Chiroptera) in the Czech Republic and Slovakia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 51-56. 
 • Trnková-Hergetová E. & Dylevský I.:  Contrahent muscles and their development in the hand of Monodelphis domestica (Mammalia: Marsupialia). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 57-62.
 • Uhrin M., Horáček I., Šíbl J. & Bego F.:  On the bats (Mammalia: Chiroptera) of Albania: survey of the recent records. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 63-71. 
 • Wolf P.:  Communities of small terrestrial mammals in two lowland forest ecosystems of Litovelské Pomoraví, Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 73-81. 
 • Žižková M. & Frynta D.:Reproductiion in Apodemus sylvaticus (Rodentia: Muridae) in captivity. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 83-93.  

1996 – Volume 60 (2-3) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 95-280 - PDF

 • Flegr J.: Environmental selection, the missing term in Darwinism. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 95-96. 
 • Frynta D. & Čiháková J.: Neutral cage interactions in Mus macedonicus (Rodentia: Muridae): an aggresive mouse? Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 97-102. 
 • Háněl L.: Composition and seasonal changes of soil nematode community in a South Bohemian meadow. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 103-114. 
 • Honěk A.: The relationship between thermal constants for insects development: a verification. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 115-152. 
 • Horák J.: Revision of some Oriental Mordellini with description of three new species. Part 2. (Coleoptera: Mordellidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 153-164. 
 • Kovář R.: Demographic analyses of Canis lupus population in Slovakia during the period 1983-1990. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 165-176. 
 • Kovařík F.: Baloorthochirus becvari  gen. et sp. n. from Pakistan, and taxonomic position of Orthochirus luteipes (Scorpiones: Buthiidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 177-181.
 • Král D.: Anisoplia hebrothoracica sp. n. from Bulgaria (Coleoptera: Scarabaeidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 183-186.
 • Mlíkovský J.: Early and middle Pleistocene birds from the Bohemian Karst, Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 187-190. 
 • Pekár S.: A laboratory study of the efficiency and attractveness of pitfall traps for Pardosa agrestis (Aranea). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 191-197. 
 • Řehák Z., Zukal J. & Gaisler J.: Contribution to the knowledge of distribution of Myotis dasycneme (Mammalia: Chiroptera) in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 199-205.
 • Rusek J.: New taxa of Collembola (Entognatha) from the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 207-214. 
 • Švec Z.: A report on Leiodinae (Coleoptera: Leiodidae) of India. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 215-222.
 • Vaněčková-Skuhravá I.: Eriophyid mites (Acari: Eriophyoidea) on trees and shrubs in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 223-246.
 • Uhrin M., Danko Š., Obuch J., Horáček I., Pačenovský S., Pjenčák P. & Fulín M.: Distributional patterns of bats (Mammalia: Chiroptera) in Slovakia. Part 1, Horseshoe bats (Rhinolophidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 247-279. 

Book review

 • Whelanx R. W.: The Ecology of Fire. – By P. Štys. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 182. 
 • King M.: Species Evolution. The Role of Chromosome Change. – By P. Štys. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 198. 
 • Kleinig H. & Sitte P.: Zellbiologie. Ein Lehrbuch. Third revised edition. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 206.
 • Berquist N. R. (ed.):  Immunodiagnostic Approaches in Schistosomiasis. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 280.

1996 – Volume 60 (4) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 283-477 - PDF

 • Arndt E., Paarmann W. & Adis J.: Description and key of larval Cicindelidae from Brazil (Coleoptera: Caraboidea). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 293-315. 
 • Bílý S.: Larvae of genera Eurythyrea and Phaenops from Central Europe (Coleoptera: Buprestidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 317-324. 
 • Bílý B. & Volkovitsh M. G.: Revision, reclassification and larval morphology of the genus Paratassa (Coleoptera: Buprestidae: Paratassini tribus n.). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 325-346.
 • Bousquet Y.: Description of the larva of Schizogenius lineolatus (Coleoptera: Carabidae: Clivinini). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 347-353. 
 • Brandmayr P., Colombetta G. & Pizzolotto R.: Carabid communities in two biotopes of the Marano lagoon (Italy) (Coleoptera: Carabidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 355-362. 
 • Casale A., Giachino P. M. & Pantaleoni R.: Life history and pre-imaginal stages of Dromius meridionalis (Coleoptera: Carabidae: Dromiini) in Sardinia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 363-371. 
 • Grebennikov V. V.: Description of the first instar larva of Thalassophilus longicornis (Coleoptera: Carabidae: Trechodina). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 373-379.
 • Hovorka O.:  Description of the first larval instar of Aptinus bombarda (Coleoptera: Carabidae: Brachinini). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 381-384.
 • Lumaret J.-P. & Lavalette F.: Biology and description of the larva of Platytomus tibialis (Coleoptera: Aphodiidae: Rhyssemina). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 385-389.
 • Makarov K. V.: Patterns of chaetome modifications in ground-beetle larvae (Coleoptera: Carabidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 391-418. 
 • Matalin A. V.: Review of the Palaearctic larvae of the genus Stenolophus (Coleoptera: Carabidae: Harpalini). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 419-434.
 • Palestrini C., Barbero E., Luzzatto M. & Zucchelli M.: Nicrophorus mexicanus (Coleoptera: Silphidae: Nicrophorinae): larval morphology and phylogenetic considerations on the N. investigator group. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 435-445. 
 • Putchkov A. V.: Description of larva of the Cicindela (s. str.) gemmata (Coleoptera: Cicindelidae) from Russian Far East. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 447-449.
 • Putchkov A. V. & Schilenkov V. G.: Description of larva of Cicindela (s. str.) coerulea nitida (Coleoptera: Cicindelidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 451-453.
 • Růžička J.: Description of the third instar larvae of Anisotoma axillaris and A. glabra (Coleoptera: Leiodidae), with a key to larvae of European Anitosoma species. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 455-468. 
 • Zetto Bradmayr T. & Marano I.: Larval morphology and notes on bionomy of Myas chalybaeus (Coleoptera: Carabidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 469-477. 

Book review

 • Mehlhorn H., Düwell D. & Raether W.: Diagnose und Therapie der Parasitosen von Haus-, Nutz- und Heimtieren – by J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 316.
 • Burkhardt F. (Editor): Mikrobiologische Diagnostik – by J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 354. 
 • Gottschalk W.: Allgemeine Genetik. 4th revised and extended edition – by J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 372.
 • Mehlhorn R. & Ruthmann A.: Allgemeine Protozoologie – by J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 380. 

Anniversary

 • Professor Karel Hůrka 65 years old. – By A. Smetana and S. Bílý. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 283-292. 
 • Bibliography of zoological publications by Karel Hůrka. – By D. Král. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 60: 285-292.

1995 – Volume 59 (1-2) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 59: 1-140 - PDF

 • Balík V.: Testate amoebae (Protozoa: Rhizopoda) from a primary mountain rain forest in the Tam-Dao region (Vietnam). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 59: 1-16. 
 • Benda P. & Horáček I.: Geographic variation in three species of Myotis (Mammalia: Chiroptera) in South of Western Palearctics. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 59: 17-39. 
 • Frynta D., Exnerová A. & Čiháková J.: Odour-based discrimination among populations of Striped field mice (Apodemus agrarius). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 59: 41-52.
 • Frynta D., Exnerová A. & Nováková A.: Intraspecific behavioural interactions in the Striped field mouse (Apodemus agrarius) and its interspecific relationships to the Wood mouse (Apodemus sylvaticus): dyadic encouters in a neutral cage. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 59: 53-62. 
 • Honěk A.: Distribution and shell colour and banding polymorphism of the Cepea species in Bohemia (Gastropoda: Helicidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 59: 63-77. 
 • Horák J.: Contribution to the taxonomy of Mordellidae from South and East Africa (Coleoptera: Mordellidae). Part 1. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 59: 79-88. 
 • Horák J.:  The genus Stenalia from Oriental region (Coleoptera: Mordellidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 59: 89-99. 
 • Král D.: A review of the Chinese Aphodius species (Coleoptera: Scarabaeidae). Part 1: subgenus Agolius. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 59: 101-107. 
 • Peške L.: Archaeozoological records of elk (Alces alces) in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 59: 109-114. 
 • Rusek J.: Protaphorura unari sp. n. (Collembola: Onychiuridae) from the Tatra National Park (Slovak Republic). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 59: 115-119.
 • Simova-Tošič D. & Skuhravá M.: The occurrence and biology of Dasineura gleditchiae (Diptera: Cecidomyiidae) in Serbia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 59: 121-126. 
 • Živkov M. & Petrova G.: Fecundity of Pikeperch (Stizostedion lucioperca) in two Bulgarian reservoirs as compared to other European habitats. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 59: 127-136. 

Obituary

 • Kořínek V. & Sládeček V.: In memoriam Professor RNDr. Jan Lellák CSc. (16. 1. 1926 – 31. 7. 1993). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 59: 137-140.

1995 – Volume 59 (3-4) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 59: 141-290 - PDF

 • Dobroruka L. J.: Utilization of silk, use of webs, and predátory behaviour of the jumping spider Pseudicius encarpatus (Araneida: Salticidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 59: 141-144.
 • Farkač J.: Sixteen new species of Leistus from Asia (Coleoptera: Carabidae: Nebriini). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 59: 145-163.
 • Horák J.: Revision of species of the tribus Mordellistenini from Oriental region. Part 1. (Coleoptera: Mordellidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 59:  165-176. 
 • Jarošík V. & Plíva J.: Assessment of Amblyseius barkeri (Acarina: Phytoseiidae) as a control agent for thrips on greenhouse cucumbers. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 59:  177-186. 
 • Kovařík F.:  Review of Scorpionida from Thailand with descriptions of Thaicharmus mahunkai gen. et sp. n. and Lychas krali sp. n. (Buthidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 59: 187-207. 
 • Reiter A., Andreas M., Benda P., Lípa M. & Wolf P.: Mammalian fauna of the Svjatoj Nos peninsula and isthmus, the Baikal Lake, Russia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 59: 209-225. 
 • Šmaha J. & Chytrý P.:  Ecological preferences of epigeic spiders (Araneida) in the systems of many biotopes. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 59: 227-244.
 • Svoboda P.:  New species of Anthaxia from China (Coleoptera: Buprestidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 59: 245-247. 
 • Vitner J.: Mating behaviour of Aphodius (Chilothorax) distinctus (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 59: 249-265. 
 • Zajícová A.:  The structure and the development of the ductus and saccus endolymphaticus in Alligator mississippiensis and Phrynocephalus versicolor (Reptilia). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 59: 267-271. 

Obituary

 • Švátora M.: In memoriam Professor Ota Oliva. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 59: 273-290.

Book review

 • Banarescu P.: Zoogeography of Fresh Waters. I. General distribution and dispersal of Freshwater Animals. – By V. Kořínek. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 59: 164.

1994 – Volume 58 (1-2) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 58: 1-126 - PDF

 • Angelini F. & Švec Z.: Review of Chinese species of the subfamily Leiodinae (Coleoptera: Leiodidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 58: 1-31.
 • Flegr J., Lukáš J. & Tsukamoto T.: Sequence of mitochondrial D-loop in laboratory and wild strains of mice in genus Mus. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 58: 33-38.
 • Frynta D. & Vohralík V.:  Reproduction in the Wood mouse (Apodemus sylvaticus) in urban habitats of Prague III. Population structure, sexual maturation and breeding intensity in females. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 58: 39-51.
 • Hrdý I., Marek J., Krampl F., Kuldová J. & Barabás L.: Distribution of the fruit tree pest Cydia molesta, Cydia funebrana and Anarsia lineatella (Lepidoptera: Tortricidae, Gelechiidae) in former Czechoslovakia as recorded by pheromone traps. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 58: 53-60.
 • Kovařík F.: Scorpipos irenae sp. n. from Nepal and Scorpiops  hardwickei jendeki subsp. N. from Yunnan, China (Arachnida: Scorpionida: Vaejovidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 58: 61-66.
 • Růžička J.: Seasonal aktivity and habitat associations of Silphidae and Leiodidae: Cholevinae (Coleoptera) in central Bohemia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 58: 67-78. 
 • Skuhravá M.: The zoogeography of gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of the Czech Republic II. Review of gall midge species including zoogeographical diagnoses. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 58: 79-126. 

Book reviews

 • Gutierrez Y.: Diagnostic Pathology of Parasitic Diseases with Clinical Correlations. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 58: 32. 
 • Begon M., Harper J. L. & Townsend C. R.: Okogie, Individuen, Populationen und Lebensgemeinschaften. By Jindřich Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 58: 52. 

1994 – Volume 58 (3-4) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 58: 127-220: - PDF

 • Bartošová R. & Háněl L.: Seasonal dynamics of soil nematode community in an oak-horn-beam wood. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 58: 127-134. 
 • Braniš M. & Burda H.: Cochlear hair population in two primate species (Cercopithecus aethiops and Macaca arctoides). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 58: 135-141. 
 • Flegr J.: Chemostat-Turbidostat discontinuum, r-K continuum and population size regulating mechanism. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 58: 143-149. 
 • Frynta D., Vohralík V. & Řezníček J.: Small mammals (Insectivora, Rodentia) in the city of Prague: distributional patterns. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 58: 151-176. 
 • Háněl L.: Composition and seasonal changes of soil nematode community in a Central European oak forest. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 58: 177-188. 
 • Horák J.: Scaphiostena gen. n. and descriptions of two new species of the family Mordellidae from Oriental region (Coleoptera: Mordellidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 58: 189-193. 
 • Kovařík F.: Isometrus zideki sp. n. from Malaysia and Indonesia, and a taxonomic position of Isometrus fromosus, I. Thurstoni and I. Sankariensis (Arachnida: Scorpionida: Buthidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 58: 195-203. 
 • Pižl V.: Supplementary records of earthworms (Lumbricidae) in the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 58: 205-211. 
 • Svoboda P.: A new species of Anthaxia from Cyprus (Coleoptera: Buprestidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 58: 213-215. 
 • Tkalců B.: Comment on the supraspecific taxon Tergosmia and redescription of Osmia agilis (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 58: 217-220. 

Book reviews

 • Melkonian M., Andersen R. A. & Schnepf E. (Editors): The cytoskeleton of Flagellate and Ciliate Protists. By Jindřich Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 58: 142.
 • Markell E. K., Voge M. & John D. T.: Medical Parasitology. Seventh Edition. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 58: 150, 194. 
 • Kupchella, Ch. E. & Hyland, Margaret C.: Environmental Science. Living Within the System of Nature. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 58: 204. 
 • Peters W.: Colour Atlas of Anthropods in Clinical Medicine. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 58: 212, 216.

1993 – Volume 57 (1) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 1-80 - PDF

 • Čiháková J., Exnerová A., Sádlo J. & Frynta D.: Many-sided evaluation of the extensive synchronous sampling of small mammals (Insectivora: Rodentia) in lowland forest. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 1-16. 
 • Král D. & Malý V.: New records of Scarabaeoidea (Coleoptera) from Bulgaria. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 17-29. 
 • Našincová V., Moravec F. & Scholz T.: Trematodes of the common cormorant (Phalacrocorax carbo) in Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 31-46. 
 • Růžička J.: Revision of the subgenus Merodiscus of the genus Ptomaphagus (Coleoptera, Leiodidae, Cholevinae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 47-52.
 • Růžičková J.: Photoperiodic response of Chironomus plumosus (Diptera: Chironomidae) under laboratory conditions. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 53-56.
 • Starý J.: New and interesting Oribatid species of the family Euphthiracaridae (Acari: Oribatida) from Cuba. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 57-67. 
 • Švátora M. & Sánchez Sanjosé B.: Growth, biomass, production and survival of perch population (Perca fluviatilis, Percidae, Osteichthyes) in small experimental pond – Central Bohemia, Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 69-76. 

Short notes

 • Davidová-Vilímová J.: Occurrence of Aethus flavicornis (Heteroptera: Cydnidae) in former Czechoslovakia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 77-80. F

1993 – Volume 57 (2) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 81-159 - PDF

 • Baumanová R.: Molluscan assemblages in the surroundings of the Rokytka brook (Prague area). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 81-85. 
 • Farkač J.: Two new Leistus (Coleoptera: Carabidae) species from Yunnan. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 87-89. 
 • Frynta D.: Body weight structure in the Wood mouse (Apodemus sylvaticus) population in urban habitats of Prague. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 91-100. 
 • Hanel L., Oliva O. & Atallah M. A.: Morphometric note on Barbus sharpeyi (Pisces: Cypriniformes: Cyprinidae) from Iraq. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 101-103.
 • Heráň I.: Pathological skull of the Manned wold, Chrysocyon brachyurus. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 105-107. 
 • Kovařík F.: Two new species of the genus Scorpiops (Arachnida: Scorpiones: Vaejovidae) from south-east Asia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 109-115. 
 • Skuhravý V., Skuhravá M. & Brewer J. W.: The saddle gall midge Haplodiplosis marginata (Diptera: Cecidomyidae) in Czech Republic and Slovak Republic from 1971-1989.  Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 117-137. 
 • Starý J.: New species of the family Dampfiellidae (Acari: Oribatida) from Uganda. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 139-145.
 • Tkalců B.: Revision of the species-group of Icteranthidium fedtschenkoi (Hymenoptera: Apoidea: Megachilidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 147-158. 

Short notes

 • Scholz T. & Moravec F.: Finding of Proteocephalus sp. larva (Cestoda: Proteocephelidae) in Sialis lutaria (Insecta: Megaloptera). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 159-160.

Book reviews

 • Storch V. & Welsch U.: Systematische Zoologie. By Jindřich Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 86. 
 • Renner M., Storch V. & Welsch U.: Kükenthals Leitfaden für das zoologische Praktikum. By Jindřich Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 90.  
 • Freye H.-A., Kämpfe L. & Biewald G.-A.: Zoologie. By Jindřich Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 104.
 • Wehner R. & Gehring W.: Zoologie. By Jindřich Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 108.

1993 – Volume 57 (3-4) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 160-300 - PDF

 • Bulirsch P. & Hůrka K.: Orientoreicheia gen. n. and O. caucasica rousi subsp. n., new taxa of subtribe Reicheiina from the West Caucasus (Coleoptera: Carabidae: Clivinini). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 161-166. 
 • Chalupský J., jr.: Czech Enchytraeidae (Oligochaeta). IV. Description of Enchytronia pratensis sp. n. and a note on Marionina communis. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 167-172. 
 • Frynta D.: Exploratory behaviour in 12 Palaearctic mice species (Rodentia: Muridae): A comparative study using „free exploration“ test. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 173-182. 
 • Frynta D. & Žižková M.: Sex ratio in Apodemus sylvaticus (Rodentia: Muridae): A comparison of field and laboratory test. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 183-192. 
 • Pižl V. & Houšková L.: Allolobophora moravica, a new earthworm from the Czech Republic. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 193-195. 
 • Prasadan P. K. & Janardanan K. P.: Morphology and life cycle of two new species of Stenoductus (Apicomplexa: Cephalina) from the millipede, Chondromorpha kelaarti in Kerala, India. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 197-201. 
 • Sciaky R.: Seven new species of Leistus from China (Coleoptera: Carabidae: Nebriinae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 203-210. 
 • Skuhravá M.: The zoogeography of gall midges (Diptera: Cecidomyiidae) of the Czech Republic I. Evaluation of faunistic researches in the 1855-1990 period. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 211-293. 
 • Švec Z.: Leiodes graefi sp. n. from Montenegro (Coleoptera: Leiodidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 295-297. 

Book reviews

 • Behnke J. M.: Parasites: Immunity and Pathology. The consequences of Parasitic Infections in Mammals. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 196.
 • Francione G. L. & Charlton Anna E.: Vivisection and Dissection in the Classroom: A guide to Conscientous Objection. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 202. 
 • Harrison F. W. & Ruppert E. E.: Microscopic Anatomy of Invertebrates. Volume 4. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 57: 294.

1992 – Volume 56 (1) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 1-80 - PDF

 • Dobriyal A. K., Bahuguna A. K. & C. B. Kotnala: Dose standardization of pituitary gland extract for the induced breeding of Indian major carpe. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 1-5. 
 • Figala J. & J. R. Tester: Seasonal changes in locomotor and feeding aktivity patterns in Stoat (Mustela erminea, Carnivora) in captivity. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 7-13. 
 • Hanel L.: Age and growth of the Roach (Rutilus rutilus, Pisces, Cypriniformes) in the Slapy riverine lake (Central Bohemia). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 15-25. 
 • Krištín A. & A. Exnerová: On the diet and foraging aktivity of Wheatear (Oenanthe oenanthe) in Old Grassland (Polana Mts., Czechoslovakia). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 27-32. 
 • Patočka J.: Über die Puppen der mitteleuropäischen Tortricini (Lepidoptera, Tortricidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 33-56.
 • Skořepa V.: Note on the East Africa Barbel, Barbus intermedius (Cyprinidae, Osteichthyes) from Kito Pass, Northern Kenya. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 57-62. 
 • Starý J.: Oribatid mites of the superfamily Euphthiracaroidea (Acari: Oribatida) from India. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 63-68. 
 • Tajovský K.: First record of Leptoiulus braueri weberi (Diplopoda) from Czechoslovakia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 69-71. 
 • Abstracts of papers presented at the 20th Conference of the Protozoological section of the Czechoslovak Zoological Society. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 73-79. 

Book reviews

 • Wyler D. J. (Editor) 1990: Modern Parasite Biology. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 6. 
 • Schad G. A. & Warren K. S. (Editors) 1990: Hookworm Disease. – By J. Jíra.  Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 14. 
 • Hoestlandt H. (Editor) 1991: The Freshwater Fishes of Europe. – By O. Oliva.  Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 26. 
 • Coombs I. & Crompton D. W. T. 1991: A Guide to Human Helminths. – By J. Jíra.  Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 72. 

1992 – Volume 56 (2) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 81-160 - PDF

 • Anděra M.: The small mammal community of the Hercynian mountain beech and fir forest (Šumava Mts.). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 81-91. 
 • Balík V.: Testacean amoebaee fauna (Protozoa, Rhizopoda, Testacea) from the Asian part of the USSR (region of the Baikal lake and Khabarovsk). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 93-107.
 • Hanel L. & A. M. Khalid: Morphometrical and ecological note on Polypterus senegalus (Pisces, Polypteridae) from the reservoir Gebel Aulia (Sudan). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 109-114. 
 • Hanel L., Oliva O. & A. M. Ali: Note on the morphometry of Varicorhinus trutta (Pisces, Cypriniformes) from Iraq. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 115-119. 
 • Mlíkovský J.: New data on the distribution and life habits of Cuban birds. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 121-130.
 • Patočka J.: Über die Puppen der mitteleuropaischen Gracillariinae (Lepidoptera, Gracillariidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 131-158. 

Book reviews 

 • Kolebianova M. G. 1992: Acariformes. Fauna Bulgarica. – By M. Daniel. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 92. 
 • Montagu A. 1989: Growing Young. – By V. J. A. Novák. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 108.
 • Banarescu P. 1992: Zoogeography of Fresh Waters. Vol. 2. – By O. Oliva. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 120. 
 • Harrison F. G. & Corliss J. O. (Editors) 1991: Microscopic Anatomy of Invertebrates. Vol. 1. Protozoa. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 159.

1992 – Volume 56 (3) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 161-240 - PDF

 • Farkač J. & A. Plutenko: New Leistus s. str. species from Eastern Asia (Coleoptera, Carabidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 161-162. 
 • Hanel L. & A. M. Khalid: Length and weigth growth in Oreochromis niloticus (Pisces, Cichlidae) from Gebel Aulia reservoir and Lake Nubia in Sudan. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 163-172. 
 • Hůrka K. & J. Pulpán: Geographic differentiations of populations of Nebria (Alpaeus) tatrica (Col. Carabidae, Nebriini). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 173-179. 
 • Kovařík F.: A check list of scorpions (Arachnida: Scorpiones) in the collections of the Zoological Department, National, Museum in Prague. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 181-186. 
 • Moravec F. & K. Rohde: Three species of nematodes of the superfamily Dracunculoidea from Australian fishes. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 187-195. 
 • Scholz T., Moravec F. & V. Našincová: Two little-known acanthocephalans from the common cormorant, Phalacrocorax carbo, in Czechoslovakia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 197-204. 
 • Starý J.:  New species of the genus Beckiella (Acari: Oribatida: Dampfiellidae) from Peru. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 205-210.
 • Tkalců B.: New species of Palearctic Osmiini (Hymenoptera, Apoidea, Megachilidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 211-227.
 • Veselovský Z.: Magelan Goose, Chloephaga picta (Anseriformes) as a model of convergent behaviour. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 229-240. 

Book reviews 

 • Barnard C. J. & J. M. Behnke: Parasitism and Host Behaviour. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 180. 
 • Coombs G. H. & North M. J.: Biochemical Protozoology. – By J. Jíra.  Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 196. 

1992 – Volume 56 (4) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 241-80 - PDF

 • Chitravadivelu K.: Contribution to the species composition and biology of penaeid prawns in the Jaffna lagoon. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 241-256. 
 • Hanel L.: Growth potency of the Ruffe (Gymnocephalus cernuus, Pisces, Perciformes) in the reservoir Slapy (Central Bohemia). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 257-264. 
 • Háněl L.: Soil nematodes in a meadow-spruce forest ecotone. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 265-278. 
 • Růžička J.: Catops nikodymi sp. n. and notes on Cholevinae from China (Coleoptera, Leiodidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 279-284.
 • Starý J.: New Oribatid species of the family Oribotritiidae (Acari: Oribatida) from Tanzania. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 285-294.
 • Starý J.: New species of the genus Euphthiracarus (Acari: Oribatida) from Vietnam. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 56: 295-305. 

Obituary

 • Baruš V.: In memoriam of prof. RNDr. Josef Kratochvíl, D.Sc., ordinary member - academician of teh Czechoslovak Acadeomy of Sciences (6.1.1909-17.2.1992). Acta Societatis Zoological Bohemicae 56: 307-316

1991 – Volume 55 (1-2) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 55: 1-80. - PDF

 • Máca J.: Mallophaga parasitizing mammals in Czechoslovakia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 55: 1-11. 
 • Moravec F. & Scholz T.: Occurence of endohelmints in chub, Leuciscus cephalus, of the Rokytná river, Czechoslovakia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 55:12-28. 
 • Nedělková I. & Závěta J.: Morphological variability of the ruffe, Acerina cernua, in the Orlík and Slapy valley water reservoirs. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae: 29-44. 
 • Plesník J.: Nest sites and breeding density of the population of the European kestrel (Falco tinnuncullus) in Pardubice. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 55: 45-59. 
 • Prema S. & Janardanan P.: Morphology and life cycles of two new species of cephaline gregarines (Acicomplexa: Cephalina) from odonate insects in Kerala, India. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 55: 60-64. 
 • Rusek J.: New holarctic and palearctic taxa of Tullbergiinae (Collembola). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 55: 65-75. 
 • Starý J.: New species of Pocsia (Acari: Oribatida: Eupthiracaridae) from Kenya. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 55: 76-79. 

Book review

 • Banarescu P.: Zoogeography of Fresh Waters. General Distribution and Dispersal of Freshwater Animals. – By O. Oliva. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 55: 80. 

1991 - Volume 55 (3-4) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 55: 81-160. - PDF

 • Hanel L.: On the minimum sufficient sample size for the growth studies of fish populations. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 55: 81-86. 
 • Hanel L. & Oliva O.: Length and weigth growth of the Pike, Esox lucius (Pisces, Clupeiformes) in the Bohemian rivers Vltava and Berounka. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 55: 87-98. 
 • Chalupský J. jr: Czechoslovak Enchytraeidae (Oligochaeta). III. Description of a new species of Enchytronia and notes on two species of Marionina. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 55: 99-113. 
 • Kubečka J.: A case of an extremely low share of the O-age group on the total biomass, production and ration of the Perch (Perca fluviatilis) population. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 55: 114-119.
 • Rusek J.: Three new species of Pseudachorutini (Collembola: Neanuridae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 55: 120-129. 
 • Scholz T.: Metacercariae of trematodes from fish in Vientiane province, Laos. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 55: 130-145. 
 • Sharma R. C.: Trophic dynamics and gross morphology of the alimentary tract in Neomacheilus rupicola (Osteichthyes, Cobitidae) from high altitude fluvial system of central Himalayas. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 55: 146-153. 
 • Černá Ž.: A tribute to Jaroslav Kramář (1910 – 1990). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 55: 154-158. 

Book review

 • George A. & Bubenik A. B. (editors): Horns, Pronghorns and Antlers – Evolution, Morphology, Physiology and Social significance. – By Z. Veselovský. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 55: 159. 
 • Schmidt G. D. & Roberts L. S.: Foundations of parasitology. – By J. Jíra. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 55: 160. 

1990 – Volume 54 (1) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 54: 1-80. - PDF

 • Ďuriš Z.: Two new species of the palaemonid shrimp genus Periclimenes from the Maldive waters (Crustacea, Decapoda, Palaemonidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 54: 1-8. 
 • Hůrka K. & Jedličková Z.: Carabidae (Coleoptera) dreier grossen Prager Stadtparks. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 54: 9-17. 
 • Khalid A. M. & Závěta J.: Changes of the coefficient of condition in the crucian carp (Carassius carassius, Pisces: Cyprinidae) in some localities in Czechoslovakia and Poland. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 54: 18-26.
 • Mlíkovský J.: Brain size in birds: 4. Passeriformes. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 54: 27-37.
 • Patočka J.: Über die Puppen der mitteleuropäischen Depressaria und der benachbarten Gattungen (Lepidoptera, Oecophoridae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 54: 38-55. Porkert J.: Zu Bastardierunged in den Anstiegs- und Aussterbensphasen einiger mitteleuropäischen Populationen des Auerhuhns, Tetrao urogallus (Tetraonidae, Aves). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 54: 56-68. 
 • Velebný M. & Závěta J..: The growth of the fry of the roach (Rutilus rutilus) and the bleak (Alburnus alburnus) in the Orlík Valley water reservoir. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 54: 69-79.

Book review

 • Büttiker W. & Krupp F.: Fauna of Saudi Arabia. – By V. Černý. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 54: 80.
 • Štěrba G.: Süsswasserfische der Welt. – By O. Oliva. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 54: 80. 

1990 - Volume 54 (2) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 54: 81-160. – PDF   

 • Dobroruka L. J.: The development and early ontogeny in Aphyosemion gardneri and   Aphyosemion scheelit (Pisces: Cyprinodontidae: Rivulinae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 54: 81-90. 
 • Dobriyal A. K., Bahuguna A. K., Kotnala C. B., Kumar N. & Singh H. R.: A case study on the reproductive capacity of common carp, Cyprinus carpio (Pisces: Cyprinidae) from India. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 54: 91-96. 
 • Mlíkovský J.: Foramen magnum in birds. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 54: 97-106. 
 • Papáček M., Štys P. & Tonner M.: Ventrolateral thoracic region and thoracico-abdominal junction of some Helotrephidae (Heteroptera, Nepomorpha). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 54: 107-129. 
 • Tenora F., Hönigová M. & Shalayeva N.: Anoplocenphaloides cf. Lemmi (Cestoda), parasite of rodents of the genus Lemmus in the USSR. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 54: 130-132, 193-197.  
 • Zelenková J. & Hůrka K.: Carabids (Col., Carabidae) in the epigeon of pest management apple orchards in South Bohemia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 54: 133-145. 
 • Zima J., Lukš D. & Macholán M.: Unusual karyotypes in Apodemus cf. Flavicollis and Microtus agrestis (Mammalia, Rodentia). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 54: 146-149.  
 • Živkov M. & Jankov J.: On the growth rate of brown trout (Salmo trutta m. fario) in some Bulgarian rivers and methods for its study. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 54: 150-160.

1990 - Volume 54 (3) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 54: 161-240. – PDF

 • Hanel L.: The variability of the coloration in the perch (Perca fluviatilis, Pisces Perciformes) from the riverine lake Slapy (Central Bohemia). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 54: 161-163. 
 • Khalid A. M. & Závěta J.: Evaluation of the growth of the crucian carp (Carassius carassius, Pisces: Cyprinidae) in some localities in Czechoslovakia and Poland. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 54: 164-176. 
 • Moravec F. & Baruš V.: Some nematode parasites from amphibians and reptiles from Zambia and Uganda. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 54: 177-192. 
 • Zajonc I.: Earthworms (Oligochaeta, Lumbricidae) from the High Tatras. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 54: 201-219. 
 • Závěta J.: Mortality and rate of survival of the bream (Abramis brama) in the Orlík riverine lake between 1980-1983 (Pisces). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 54: 220-226. 

Short note

 • Mamkayev Yu. V.: The morphology of Turbellaria and the formation of the anatomical and histological systems of Metazoa. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 54: 227-230. 
 • Abstracts of papers presented at the 19th konference of the Protozoological Section of the Czechoslovak Zoological Society. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae54: 230-238. 

Book review: 

 • Jefferies R. P. S.: The Ancestry of the Vertebrates. – By V. J. A. Novák and J. Slípka. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 54: 240. – PDF 
 • Holcik J.: The Freshwater Fishes of Europe. General introductions to fishes, acipenseriformes. - By M. Švátora. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 54: 240. – PDF

1990 - Volume 54 (4) Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 54: 241-319. - PDF

 • Divoký V., Půlpán J. & Rébl K.: Harpalus (Harpalus) cisteloides hurkai subsp. n. aus der Tschechoslowakei (Coleoptera, Carabidae). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 54: 241-245. 
 • Hanel L.: The length and weight growth changes of the common perch (Perca fluvialitis, Pisces, Perciformes) from the riverine lake Slapy (Central Bohemia). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 54: 246-258. 
 • Hubálek Z.: Predicting the time of morning departure from winter communal roosts in Corvus frugilegus (Aves: Passeriformes). Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 54: 259-267. 
 • Moravec F. & Sey O.: Some nematode parasites of frogs from Papua New Guinea and Australia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 54: 268-286. 
 • Scholz T. & Ergens R.: Cestodes of fishes from Mongolia. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae: 287-304. 
 • Šorič V.: Salmonids in the Ohrid-Drim-Skadar systém. Acta Societatis Zoologicae Bohemicae 54: 305-319.